Vi tar utgangspunkt i timotei, og ser på utviklingsstadiet av den for å bestemme optimalt slåttetidspunkt. Ved begynnende skyting, det vil si når noe av akset er synlig på minst 10 % av timoteistråene, er graset stappfullt av energi og protein, og lite struktur. Det er anbefalt å vente ca. 2-4 uker etter begynnende skyting, da er det betydelig mer strå som fører til mer struktur/fiber og energi- og proteininnholdet går ned.

Men hva gjør vi nå i år når graset står og tørker på rot og det ikke er optimalt slåttetidspunkt?

Våre anbefalinger er å slå av graset før det visner bort selv om det ikke er optimalt slåttetidspunkt. Det er viktig å sikre seg det fôret som står. Det kan være en fordel å ta en fôrprøve og tilpasse fôringa etter det fôret man har. Det kan være aktuelt å tilleggsfôre med halm, frøhøy eller annet mer fiberrikt grovfôr.

Med de høye temperaturene som er nå vil graset tørke fort etter slått. Rask fortørking tar godt vare på sukkeret noe som kan være et problem for noen hester. Ta fôrprøve for å vite hva ditt fôr innehold og tilpass i fôringa.

Den hygieniske kvaliteten er vel så viktig som næringsinnholdet og her følger teknikktips for å sikre god innhøsting av graset:

 • Tørrstoff og konserveringsproblemer:
 • Hest liker og de fleste tåler godt konservert fôr ned til 30 – 35 % tørrstoff, men mange hesteeiere foretrekker høyensilasje med 50 – 80 % tørrstoff. Ved ulike tørrstoffinnhold følger det med ulike utfordringer for å sikre god fôrkvalitet.
 • 20 - 35 % tørrstoff: Feilgjæring er største utfordring. Svært viktig og lønnsomt med ensileringsmiddel av Plus-variant. Lite problem med mugg. Økt tørrstoffinnhold gir betydelig mer tørrstoffinnhold i ballene.
 • 35 - 50 % tørrstoff: Mugg og luft er største utfordring, men også feilgjæring kan forekomme. Svært aktuelt med tilsetning av Kofasil Ultra. Økt tørrstoffinnhold gir mer tørrstoffinnhold i ballene.
 • 50 – 85 % tørrstoff: Feilgjæring er lite problem, hovedproblemet er stor fare for luft og mugg. Viktigste tiltak er hard pakking kombinert med mye plast. Ved tørrstoffinnhold opp mot 80 % er det ingen effekt av å bruke konserveringsmiddel. Økt tørrstoffinnhold gir ingen eller helt ubetydelig endring i tørrstoffinnhold i ballene.
 • 85% tørrstoff eller mer: Lagringsdyktig som tørt høy. Uten konserveringsproblemer, men pass på at tørt høy kan suge til seg fuktighet under lagring.
 • Slett stabilt såbed er viktig ved nytt gjenlegg for å hindre jord og gjødsel i fôrberginga i engåra.
 • Slåmaskinen må ha stengelknekker både ved tørking i streng og breispredning. «Knekk eller risping» i stengelen gir raskere fordamping av vann fra stenglene når det tørkes til høye tørrstoffnivå.
 • Må alltid stubbe på minimum ca. 8 cm: med vender, rive og pick-up etterpå uten at det kommer inn jord og gjødselrester i fóret.
 • God nok stubbehøyde ved slåing er helt avgjørende for om vi kan gjøre kvalitetsjobb
 • Kortere stubbing enn 8 cm gir senere tørking av graset, større sannsynlighet for jord- og gjødselrester inn fôret som er skadelig for dyrene samtidig som det gir mer mugg- og gjæringsproblem. I tillegg får en inn brunt daugras av godt utvokst gras i fôret, som fører til mindre pakkevillig gras og enda mer problem med luft i ballene.
 • Dersom du ikke kan stubbe høyt nok, bør du kjøpe tilfredsstillende «sko» til maskinen. Å «holde» maskinen på trepunkten gir ujevn stubbehøyde. For langt toppstag hjelper noe, men maskinen slår da meget dårlig ved legde i åkeren.
 • For høy stubbing over 10 cm gir mindre avling og vanskelig å slå greit ved legde.
 • Rask og god fortørking sikrer billig kvalitetsfôr. Hver kjøring koster - billig sikker berging oppnås ved:
 • Slåing i streng og 2 strengevendinger
 • eller
 • Direkte bredspredning ved slåinga, én vending og sammenraking.
 • Pressing:
 • Svært viktig å få pakket godt for å få minst mulig luftvolum i ballene. Luft i ballene gir muggproblem.
 • Fastkammerpresse: Viktig å kjøre sent ved pressinga for å presse ut mest mulig luft og for å sikre mye tørrstoff per ball. For rask kjøring gir fort 7 % mindre ballevekt og desto mer luftinnblanding i ballene.
 • Variabeltkammerpresse: Lite påvirket av kjørefarten - så sant pressa tar unna så blir det god pressing uansett kjørefart.
 • Firkantballer: Kan kjøre det pressa/traktoren klarer – innstilling av høy nok trykkfasthet på pressa er avgjørende for hvor hardpakkede ballene blir. Firkantpressene er meget tunge og kan ikke brukes på bæresvak jord og myr.
 • Rask plastpakking innen to timer etter pressing med minst 12 lag plast og rask transport av ballene til lagringsplass straks etter pakking. Mindre plast har gitt mer muggproblemer etter lagring.
 • Konserveringsmiddel:
 • Tørrstoff nivå under 50%: Beskrevet under tørrstoff og konserveringsproblemer.
 • Ved høye tørrstoffnivå, 50 – 85 % tørrstoff, er luft og mugg hovedproblemet – da betyr plastmengde betydelig mer enn konserveringsmiddel. Forsøk viser at det ikke er noen effekt av konserveringsmiddel ved tørrstoffinnhold på over 70 % tørrstoff.
 • Lagring:
 • Lagring i åkerkant kan være svært risikabelt - best er å lagre de på en mer åpen, oppgruset plass så ikke gnagere og fugl er så ivrige.
 • Rask transport av ballene til lagringsplass straks etter plastpakking. Venter du med dette, så vil flytting/klemming kunne gi åpne «luftbroer» mellom plastlagene.
 • Ballene må holdes tette uten hull i hele lagringsperioden. Selv små hull i plasten gir garantert rose med mugg innenfor. Sjekk plasten med jevne mellomrom og teip igjen så snart det oppdages hull.
Hull
Rundballe1
Rundball2