Som kjent har TINE nå åpnet opp for frislipp av mjølkekvotene ut året. Er dette en mulighet for deg til å styrke økonomien på bruket? Har du noe å gå på når det gjelder avlingsmengde og/eller kvalitet på grovfôret?

Det viktigste for god økonomi i mjølkeproduksjonen er mye heimavla fôr. Det vil si så mye at du ikke er avhengig av å kjøpe grovfôr. Er du allerede der, kan du vurdere å slå graset på et litt tidligere utviklingsstadium og risikere å få litt mindre avling, men et mer energi- og proteinrikt grovfôr. Kanskje du allerede har sikret deg bra med fôr på 1. slått i år og dermed har litt mer å spille på?

En annen mulighet er å kjøpe et kraftfôrslag, som i tillegg til å være med på å dekke fôrbehovet for energi og protein, også kan erstatte noe grovfôr. Da blir det et regnestykke for å finne ut om inntektene fra de ekstra mjølkeliterne kan dekke inn kostnadene med ekstra kraftfôrutgifter. Mange planlegger nå å øke kraftfôrprosent, det er da påkrevd at du følger opp og sikrer en fôrrasjon med nok struktur, ellers er faren stor for sur vom og produksjonssvikt. Går du en tilpasning med økt mengde kraftfôr, er det viktig å passe på holdet til dyra så de ikke blir for feite.

Ku jur

Mange i vårt område tok i år 1. slåtten 1 til 2 uker før normalt og analyseresultater fra grasprøver tatt fra uka rett etter pinse viser høyt innhold av energi og protein. Klarer du å komme deg raskt i gang med gjødsling med møkk og mineralgjødsel, er mulighetene veldig gode for en tidlig 2. slått som også inneholder mye energi- og protein. Flerårig raigras og strandsvingel er arter som trenger litt tid før de kommer i gang om våren, men som har veldig rask gjenvekst etter 1. slått. Har du et bra innslag av disse artene i enga kan du forvente minst like god avling på 2. slått som på 1. slått, men det krever at du gjødsler med omtrent like mye nitrogen fra mineralgjødsel. For de som slo rett etter pinse, kan vi forvente at 2. slått bør starte opp i starten av juli. Får vi det til, blir det god tid til både å gjødsle opp igjen til en 3. slått og til få gjennomført 3. slåtten før høstregnet setter inn. Flere har allerede lagt opp en strategi for å prøve å få til 4 slåtter i år.

Prisene for mineralgjødsel har gått stadig nedover og er nå gunstigere enn på lenge. OPTI-NS ligger nå på rundt 14 kr/kg nitrogen og det gir et svært interessant bytteforhold mellom grovfôrpris og gjødselpris. Vi kan gjerne hjelpe deg å vurdere om enga di har potensial til å kunne gi enda mer avling ved å øke gjødselmengden. De sådde grasartene kan, når alt ligger til rette for det, komme opp i over 1 meter høye planter, mens veldig mange av de ville/stedegne grasartene sjelden klarer å passere knehøyde sjøl etter full skyting.