De fleste vet at gjødselgass kan være livsfarlig. Du er gårdens viktigste ressurs, faktisk viktigere enn å få ut gjødsla. Nei, ikke tenk at dette pleier å gå bra og nå må jeg komme i gang. Gjødselgass er nesten uberegnelig, den kan sige inn og oppnå farlige konsentrasjoner i løpet av noen få minutter. Og du skal ikke være i gang før du har satt deg ned, tenkt gjennom og skrevet ned hva som kan skje, hvordan du kan forhindre en ulykke og hva du gjør dersom det skjer en gjødselgassulykke.

Gjødselgass dannes i gjødselkjelleren og frigjøres ved omrøring og utpumping særlig når skorpen brytes. Faren er stor da, men også når dyr faller ned i gjødselkjelleren og må hentes opp, ved inspeksjoner eller reparasjoner f.eks. bytte av betongspalter, vask før betongsprøyting, forsterking av dragere eller ved fylling, inspeksjon eller reparasjon av gjødseltanken.

Du kan lese generelle råd her og må tilpasse dem til arbeidssituasjonen den dagen og værforholdene når arbeidet skal gjøres på din gård. I henhold til § 13 i «Forskrift om hold av storfe» skal dyreholder ha og følge en skriftlig rutine som beskriver hvordan dyra sikres mot skadelige gasser når gjødselen røres om eller pumpes ut. Gjødsel fra gris og fjørfe frigjør enda mer gass enn gjødsel fra storfe. Den skriftlige rutinen skal sikre menneskers og dyrs helse. Vi kan hjelpe deg hvis du ønsker det.

Hvis du nå føler et lite stikk, litt ubehag eller stress fordi du skal i gang med noe du vet kan være farlig, gjør noe med en gang. Sett deg ned, gå gjennom arbeidsoperasjonen i tankene, skriv ned tiltak og ta gjerne kontakt med en HMS-rådgiver. Ikke utsett handlingen. Det er følelsene som motiverer oss. Etter noen timer eller noen få dager er følelsen og motivasjonen for å endre gamle vaner over. Det er mulig at dine gamle vaner ved håndtering av husdyrgjødsel er gode nok, men en gang i bland er det lurt å være litt kritisk, strukturere fremgangsmåten og hente innspill fra andre. Gjør det nå! Det er bedre at du ringer meg enn at jeg ringer deg eller dine nærmeste for å høre hvordan det går etter en alvorlig hendelse.

Finn din HMS-rådgiver

Utlufting av husdyrrom Foto Ingrid Terum
Gjødselgass er nesten uberegnelig og kan være livsfarlig. Skikkelig utlufting i husdyrrom er svært viktig. Du skal ha en strukturert, skriftlig arbeidsrutine og en beredskapsplan i tilfelle gjødselgassulykke. Foto: Ingrid Terum
Omroring uten dyr i fjoset Foto Ingrid Terum
Dersom det er mulig, bør omrøring foretas når det ikke er dyr i fjøset. Foto: Ingrid Terum
Redning av brannvesenet Foto Vestfold Inerkommunale Brannvesen
I dette fjøset i Tønsberg kommune ble en bevisstløs person reddet ut i mai 2022. Seks griser ble nødslaktet. Brannmannskapet bruker en stor bensindrevet vifte til å få ut gjødselgassen. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen