Vi har samlet noen tiltak du kan gjøre på din gård for å redusere dieselforbruket. Nøkkelordet er motstand. Jo høyere motstand motoren får, jo høyere dieselforbruk. Husk at motstand ikke bare handler om oppoverbakker og håndbrekk. Urenheter i motoren, og vekten på utstyret utgjør også motstand.

1. Dekk og trykk

Bruk riktige dekk og sørg for at dekktrykket stemmer. Sjekk dekkprodusentens tabell for å finne trykket som passer til arbeidet. Ved kjøring på hardt underlag som vei er det smale dekk med stor diameter og høyt dekktrykk som gir lavest rullemotstand. Under kjøring på et mykt underlag som på jordet er det brede dekk med stor diameter og lavt dekktrykk som gir lavest rullemotstand. Ved arbeid på jordet er det viktig å redusere dekktrykket. En tommelfingerregel er at minst 2-3 ribber skal være i bakken. Med riktig dekktrykk blir det mindre sluring og bedre kraftoverføring, slik at energien går med til fremdrift. Feil dekktrykk kan gi over 10 % økt drivstofforbruk. En tsjekkisk undersøkelse så 15-18 % redusert forbruk med å redusere dekktrykket under pløying (fra 1,4 bar til 0,9 bar med dekkene de så på).

2. Vekt og utstyr

Valg av traktor og utstyr til å gjøre jobben kan ha mye å si på forbruket. En gammel traktor kan være billig når det gjelder engangskostnad, men kanskje er det på sikt mye å spare på drivstofføkonomi og klimagevinst, med innkjøp av nyere modell. Vekten har også innvirkning på forbruket, derfor er det lurt å tenke lettest mulig utstyr som likevel klarer jobben. Bare en femtedel av energien fra drivstoffet går til produktivt arbeid i form trekkraft under optimale forhold. Mye går tapt til gjennom eksos og kjøleanlegg. Videre har fordelingen av vekt mye å si for balansen. Dette virker inn på hjulspinn, kjøreegenskaper og manøvreringsevne.

3. Kjøring

Kjørestil kan ha innvirkning på drivstofforbruket, og her gjelder stort sett de samme prinsippene som for personbil. Jevn og ikke for høy fart uten kraftige akselerasjoner eller harde stopp, utgjør det en kaller økonomisk kjøring. På jordet bør en planlegge logistikken med minst mulig kjøring som likevel dekker arealet, men ikke glem at det er bedre å konsentrere kjøringen på jordet, enn å kjøre på kryss og tvers, for å begrense de negative sidene ved jordpakking. Jordarbeiding er en energikrevende arbeidsoperasjon. En god huskeregel for å vurdere behovet er “så mye som nødvendig og så lite som mulig”. Med redusert jordarbeiding kan det spares både tid og drivstoff. Valg av turtall påvirker også forbruket. Optimalt turtall for lavt drivstofforbruk er ofte 60–70 % av maks turtall. Et annet hjelpemiddel kan være å få installert drivstoffmåler, som gir en psykologisk effekt hos sjåføren ved bevisstgjøring på forbruket.

4. Vedlikehold og dieselkvalitet

Noe av det viktigste for god maskin- og drivstofføkonomi er godt vedlikehold av traktor og redskap. Slitte hjullagre kan gi varmgang og økt friksjon som øker drivstofforbruket. Rene filtre gir også lavere forbruk. Sjekk dem, og bytt hvis nødvendig. Bruk av motorvarmer når det er kaldt gjør at motoren raskere oppnår driftstemperatur, noe som reduserer motorslitasje og drivstofforbruk. Sist, men ikke minst; Hold motoren rein! Partikler og grums i systemet øker friksjonen i sylinderne og du må tråkke hardere på gassen. Urenheter i motoren kan komme av bunnfelling eller dieseldyr (mikrober som lever i diesel). Diesel er ferskvare og skal ikke bli stående lenge på tanken. Tanken bør dessuten ikke stå utsatt for store svingninger i temperatur fra veksling mellom sol og skygge. Dette gir kondens som øker vanninnholdet i dieselen. Kondensfaren er større på en tank som ikke er full. På mange traktorer og noen dieseltanker finnes det en vannutskiller som fjerner kondensvann, men den vil aldri kunne ta alt. Derfor er preventive tiltak viktig. Det finnes drivstofftilsetninger som også er med på å rense og smøre. De fjerner avleiringer i forbrenningskamre, innsprøytingsventiler og generelt hele systemet, og gjenoppretter forstøvingen i drivstoffdysene. Sjekk hva forhandleren anbefaler.

5. Andre energikilder

Det mest omfattende, men kanskje beste tiltaket er å bytte fra diesel, til en annen mer klimavennlig energikilde der det lar seg gjøre. Eksempler er elektrisk gjødselpumpe eller flisfyrt korntørke. Eventuelt er biodrivstoff et alternativ til elektrisitet. NLR har egne team som kan hjelpe med vurderinger i en prosess med overgang til andre energikilder. Kontaktinfo finner du på våre hjemmesider: Fornybar energi | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)