Transport over store avstander er i mange tilfeller mer effektivt pr tonn pr km (tkm) enn lokal transport. Årsaken til dette er at man da ofte benytter mer effektive transportmidler til langtransport.

Om man er litt nysgjerrig, kan man sette opp følgende forenklede regnestykke:

Ved transport av ferdig nedskåret kjøtt fra Stavanger til for eksempel Oslo, vil man benytte en lastebil. Denne er forventet å slippe ut 59,5 g CO2 pr tkm, noe som gir 32 kg CO2 pr tonn i utslipp. Hadde man plasserte lasten på et skip som skulle til Rio De Janeiro i Brasil, ville man forventet et utslipp på 14 g CO2 pr tkm, noe som ville gitt et utslipp på 154 kg CO2 pr tonn.

Sammenligner man dette med utslippene fra produksjonen, ser man at selve produksjonen har mye mer å bety enn transporten. Produksjonen av norsk storfekjøtt er beregnet til å gi et utslipp på 19 100 kg CO2 pr tonn, mens produksjon av storfekjøtt i Brasil gir et utslipp på 59 320 kg CO2 pr tonn.

Produksjon vs transport

Som eksempelet viser, vil det være et svært godt klimatiltak å eksportere kjøtt fra Stavanger til Rio de Janeiro, for å konkurrere med deres lokale produksjon. Årsaken til dette er at kjøttproduksjon i Rogaland er dokumentert til å være mye mer klimavennlig enn kjøttproduksjonen Brasil. Transport utgjør i denne sammenhengen relativt lite.

Det er kanskje ikke så realistisk å eksportere kjøtt til Brasil, men regnestykket viser hvor viktig jobb bøndene i Rogaland gjør ved å produsere mat på en miljøvennlig måte. En reduksjon i produksjonen her lokalt, for å importere tilsvarende mengde, vil være fryktelig dårlig klimapolitikk.