Når høsthveten såes, er målet å etablere en bestand som er best mulig rustet til å takle ulike krevende forhold gjennom vinteren.

Såtidspunktet hadde stor betydning for avlingsnivået. Den seine såtiden reduserte avlingsnivået med rundt 70 kg/daa i gjennomsnitt.

Det var svært lite utslag for gjødslingsleddene med ulike gjødsling høst og vår. Dette er også sett i tidligere forsøk. Mye tyder på at ved normal etablering av høsthveten forsyner jorda plantene med nok næringsstoffer til veksten plantene har før innvintring. Denne forsøksserien fortsetter to år til, og vil kunne gi et mer presist svar på hva såtidspunktet har å si for behovet for gjødsel etter dette.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2023. NIBIO BOK 9(1) side 135 - 139.

Les artikkelen!