Gjødslingsnivået varierte fra 14 kg til 29 kg N/daa. Resultatene viser sikker avlingsrespons opp til 17 kg N per dekar. Proteinnivået i avlingene lå høyt over kravet til mathvete fra 17 kg N og oppover.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2023. NIBIO BOK 9(1) side 140 - 143.

Les artikkelen!