Vi har hentet fram en artikkel fra noen år tilbake som i hovedsak er basert på et gammelt småskrift fra Statens Kornforretning, "Gardstørker for korn". Her gis det gode råd om når en bør kjøre vifta under vanskelige værforhold. Det er også en kort omtale av bruk av tilskuddsvarme. Vi har også hentet inn en figur fra Felleskjøpet Agri hvor en kan finne hvor lenge korn kan ligge lagret ut i fra temperatur og vanninnhold i kornmassen. Les mer!

Gardstørker for korn