Hensikten med VIPS-sortsforsøkene er å holde feltet mest mulig friskt. Forsøkene er dermed behandlet med soppmidler til bestemte tidspunkter uansett værforhold eller angrepsnivå. Feltene gir et verdifullt supplement til verdiprøvingsfeltene som gjennomføres uten bruk av soppmidler, og er med å teste de ulike sortenes resistens mot sjukdommer.

I gjennomsnitt var sjukdomsangrepene i perioden 2020-2022 lave, de største angrepene ble observert i 2022.

Sortsforskjeller i resistens mot sjukdommer og respons på sjukdomsbekjempelse er viktig å ta hensyn til i varsling og anbefalinger. Bjarne krever at en følger godt med på sjukdomsangrep, og at en er raskt ute med bekjempelse. Zebra har også gitt stor avlingsøkning for soppbekjempelse. Betong har meget god resistens mot mjøldogg, men er noe mer utsatt for angrep av bladflekksjukdommer og gulrust. I middel for de 3 siste årene har også Betong betalt godt for soppbekjempelse. Caress, Krabat, Mirakel og Seniorita har i gjennomsnitt betalt langt mindre for bekjempelse.

Les artikkelen!