Såfrø av åkerbønner har imidlertid en høy kg-pris, 12-13 kr/kg og det gir grunn til å regne på hvor stor såmengde en kan regne med er økonomisk fornuftig. I tillegg vil det praktisk ikke være så greit å øke såmengdene særlig over 40 kg/daa. Følgelig vil det være mindre aktuelt med like stort antall planter pr/m2 for de storfrøa artene som de med mindre frøstørrelse. De tidligste sortene, Sampo, Louhi og Vire har de minste frøene med1000-frøvekt noen ganger ned mot 270 gram (Sampo).

Såmengder av seine sorter

I et forsøk i 2023 i prosjektet FutureProteinCrops, som støttes av FFL/JA-midler, ble det benyttet tre såmengder, 40, 60 og 80 spiredyktige frø/m2 av sortene Vertigo og Tiffany. Som tabellen under viser har begge sortene gitt økende avling med økende såmengde. Avlingene for hver såmengde er et middel av fire forskjellige soppbekjempelsesstrategier som også var en del av forsøksplanen. Forsøket fortsetter også i 2024.


Avlinger av Vertigo og Tiffany ved forskjellige såmengder i 2023.

Vertigo

Tiffany

Spire-dyktige frø/m2

Kg/daa

Relativ avling

Meravling, kg/daa i forhold til 40 frø/m2

Kg/daa

Relativ avling

Meravling, kg/daa i forhold til 40 frø/m2

40

311

100

288

100

60

352

113

41

337

117

49

80

389

125

78

371

129

83

Såmengder av tidlige sorter av åkerbønner 2020

Såmengde

Avling kg/daa

Gjennomsnitt 4 felt

Pl./m2

Apelsvoll

Hedmark

Vestfold

Østfold

Kg/daa

Relativ avling

Vann %

Louhi

60

398

620

364

140

381

100

16,3

80

427

647

404

171

413

108

15,6

100

473

675

443

192

446

117

15,7

P %

<0,001

Sampo

60

329

435

265

100

282

100

17,9

80

364

490

300

129

321

114

15,6

100

370

494

332

147

336

119

16,4

P%

<0,001

Kalkylen i tabellene under viser imidlertid at en som regel vil tjene på å øke såmengden.

Eksempel på avlinger med forskjellige såmengder:

Sein sort, stort frø, høy 1000-frøvekt:

Bilde spireevne 1

Tidlig sort, lav 1000-frøvekt:

Bilde spireevne 2

Dersom du ønsker å sette inn egne tall kan du benytte denne kalkulatoren som er laget spesielt for åkerbønner:

Gå til kalkulator