Unngå å bruke vekstregulering når det er risiko før tørke, eller andre stressfaktorer. Behandling på stresset åker kan påvirke avling negativt. Sett gjerne igjen en ubehandlet rute for å se og vurdere effekt. Blanding med andre midler må gjøres med forsiktighet. Både ugrasmidler og soppmidler kan forsterke effekten av vekstreguleringen. Havre er mest følsom. Følg anbefalingene på etikett.

Tabellene nedenfor er basert på en dansk risikovurderingsmodell for vårkorn, og gir en grov vurdering av risikoen på et skifte:

Faktor

Lav (1 poeng)

Middels (2 poeng)

Høy (3 poeng)

Poeng

Såmengde

Lav

Middels

Høy

Sortens stråstryke

Høy

Middels

Lav

Såtidspunkt

Sen

Normal

Tidlig

Nitrogennivå

Lav

Middels

Normal

Jordtype

Sandjord

Andre jordtyper

Moldjord eller leirjord

Forgrøde

Korn

Korn

Annet

Gjødsling

Sein eller delt gjødsling

Normalt tidspunkt

Tidlig

Fangvekst

Nei eller liten

Normal

Kraftig

Husdyrgjødsel

Ingen

Ofte

Årlig

SUM

Poeng

Risiko for legde

9-12

Liten

13-18

Middels

19-27

Stor