Rad eller brei
⋅ Korn

Rad- eller breigjødsling til korn

Tradisjonell radgjødsling gir optimale forhold for næringsopptak og optimal avling. Breigjødsling kan i beste fall gi lik avling som tradisjonell radgjødsling, men forsøk har vist at avlinga ble redusert med opptil 40 kilo per dekar.
Innlandet
Nlr 38808197448
⋅ Korn

Dyrkingsteknikk Mirakel vårhvete

Stråforkorting i Mirakel vårhvete har ikke gitt noen sikre resultater i dette forsøket. Moderat vårgjødsling har betydd mer for avling enn vekstregulering. Mirakel vårhvete bør likevel stråforkortes under normale vekstvilkår.
Innlandet
1 2 3 4