Lyssiv og knappsiv vokser også om vinteren. Er det varmegrader, og plantene ikke er dekket av snø, så vokser sivet, i motsetning til gras som har tatt vinterferie. Energilageret til disse plantene ligger nederst i stilken. Om du får tatt bort dette energilageret et par ganger i løpet av høsten så tapper du planta for næring og den stiller spakere til våren. Får du kjørt trekantbladet med ryddesaga litt ned i jorda og skadet jordstenglene så kan du greie å ta livet av hele tua med lyssiv.

Jo tidligere en gjør dette på høsten jo bedre virkning har det mot ugraset. Men det vil fortsatt gi virkning nå også på vinterstid om en ikke rekk før, siden planta fortsatt er i aktiv vekst.

Skal en vel siste utvei for bekjempelse av lyssivet, som er bruk av plantevernmiddel, må en vente til forsommeren/juni neste år med å sprøyte.

Figuren under er hentet fra NIBIO sin artikkelsamling der du kan lese mer om lyssiv.

Vekstpunkt lyssiv
Siv i beite
Siv blir fort eit problemugras utan kjemiske eller fysiske tiltak. Foto: Nina Iren Ugelvik