Dette har vi gjort:

 • Utprøving hos 5 dyrkere, 1-4 plasser pr dyrker.
 • Sådd: Ettårig: Strand Nr. 70, Flerårig: Spire insektsvenn og solsikke. Disse aleine eller i kombinasjon.
 • Sådd i kanten langs radene, på vendeteiger eller areal til overs.
 • Såing: Raking, såing for hand, raking etterpå.
 • Såing 20- 23. mai.

Erfaringer:

 • Vi ønsker ikke å bruke areal som kunne bli brukt til dyrking av grønnsaker
 • Såing for hand har fungert bra, og det var god spiring.
 • Det kan ikke såes der man har en del kveke, kveka tar overhand.
 • Konkurranse mot ugraset var hovedproblemet: Gode tiltak er: Ikke gå ned i såmengde, harv rett før såing, ha minst 2 meter bred stripe.
 • Alle dyrkerne har fått positiv omtale og tilbakemeldinger. Det er særlig solsikken som har vært blikkfang.
 • Hvis du skal så flereårig, så anbefales å så også i ettårig, for å få flere bedre blomstring førsteåret.
 • Honningurten har dominert, men det var et mangfold av arter.
 • Det ble dårlig vekst der det var for tørt.
 • Det er ikke aktuelt med slått der det er ettårige.
Zzzzzz