Beite har som formål å gi dyra den næringen de trenger for å vokse og produsere kjøtt eller melk. Ved å sleppe dyra tidlig på beite vil de få et svært energirikt fôr med mye protein og høy fordøyelighet, samt mye sukker som gir et godt og smakelig fôr og dermed et høyt fôropptak. Hva som avgjør kvaliteten på beite er blant annet plantedekke, tilgang på næring/gjødsel, jordsmonn og kalknivå. Godt dekke av kulturplanter og lite ugras gir grunnlag for stor avling og smakelig fôr. Videre må plantene få nok næring og opptaket av næringen er mye styrt av pH i jorda, derfor er det viktig å kalke beitene også.

Sjekk beitene først

Så fort snøen er vekk bør beitene være det første du sjekker for vinterskader eller andre skader. Er det store hull etter mye opptråkk f.eks kan det være en fordel å reperasjonsså for å unngå at det bare blir ugras i de åpne flekkene. Så gjerne med en blanding med stor andel raigras, eller raigras i renbestand, den vil etablere seg raskest, men en vanlig timoteiblanding kan også benyttes. Dersom beitet er svært skadet bør det vurdere om det skal pløyes å fornyes helt. I slike tilfeller bør du ta minst én slått før man slepper dyra på, spesielt dersom det er et varig beite sådd med timoteibasert blanding. Hvis mulig er det aller beste i slike tilfeller å unngå beiting hele året.

Gjødsle lite og ofte

Vårgjødslinga bør skje så fort det er lagelig å kjøre. For å unngå overgrodde planter og vraking av gras er det en fordel å gjødsle lite og ofte, helst tre til fire ganger i løpet av sesongen. Vi anbefaler maksimalt 7 kg N per gjødsling, som tilsvarer ca. 30 kg Fullgjødsel 22-2-12. Type gjødsel tilpasses etter jordprøvene. Dyra bør slippes på beite når graset er 10-20 cm langt, litt avhengig av dyreslag. Kuene bruker tunga til å rive av graset og trenger dermed noe lenger gras enn sau. Man kan godt benytte husdyrgjødsel på beitene dersom det er behov for det, men da er det viktig å spre tidlig for å unngå rester på graset, ca 4 uker før beiteslipp. Har du for eksempel både sau og ku, kan det være en fordel å spre kugjødsel på sauebeitene og omvendt. Dette er hovedsakelig for å unngå spredning av innvollssnyltere. Dersom du skal spre husdyrgjødsel på kulturbeite må du huske å avklare dette med kommunen.

Beitepusse

Fordelen med å pusse beitene er mange. Først og fremst fjerner man gammelt, vraket gras slik at nytt kan komme opp, men samtidig vil man også stimulere plantene til vegetativ vekst. Dyra unngår å spise graset rundt gjødselrukene og ved å pusse av får man spredd disse utover og unngår store flekker mer vraket gras. Vi anbefaler å beitepusse mellom hver beiting, men man bør minst pusse etter annenhver beiting.