Det skal være minst 1 kalvingsbinge for hvert påbegynte antall av 25 kyr. (Har du f.eks. 30 kyr må fjøset ha 2 kalvingsbinger for enkeltdyr eller gruppe binge for 2 kyr). Under ser du krav og anbefalinger gitt i gjeldende veileder (se veileder om hold av storfe fra mattilsynet).

Kalvingsbinge Svein J
Ulike varianter kalvingsbinger. Illustrasjon fra prosjekt Innlandsfjøset gjengitt i Buskap 2022-05.

Generelle krav for binger brukt til kalving, sykdom og inseminering:

 • Det skal være mulig å fiksere dyr i bingen
 • Bingen(e) skal ikke brukes til oppstalling i andre situasjoner enn ved kalving, sykdom og inseminering
 • Liggearealet må være minst like mykt som på liggeplasser ellers

Krav til binge for enkeltdyr (og ku med kalv):

 • Areal: 8-10 m2
 • Korteste vegg: minimum 2,3 m

Krav til gruppe binger:

 • Areal: minimum 8 m2 pr dyr
 • Korteste vegg:
  • minimum 3 m i binger for inntil 3 dyr
  • minimum 5 m i binger for mer enn 3 dyr

Kalvingsbinge for enkeltdyr er mest brukt. Har fjøset ditt flere avdelinger sier bestemmelsene at det skal være en kalvingsbinge i hver avdeling dersom det lar seg gjennomføre i praksis. Dersom drektige kviger holdes i annen avdeling enn kyrne vil det være naturlig å flytte disse til ku avdelingen når det nærmer seg kalving.

Kontakt våre bygningsrådgivere om du trenger hjelp til å finne gode løsninger og beregne kostnader. Dersom du trenger å ta opp lån for å gjennomføre tiltaket ønsker Innovasjon Norge en driftsplan. Det kan våre økonomirådgivere hjelpe deg med.