Saken er første gang publisert i Forsøksmelding 2020

Proteininnhold er ofte den faktoren som begrenser mulighet til å få godkjent økohvete som matkorn. Riktig gjødsling er derfor en viktig faktor. Forsøket hos Herman Hørsand er med i en forsøksserie for å finne mer ut av dette.

I forsøket er økende mengder N i gardens husdyrgjødsel brukt, enten alene eller sammen med Grønn 8 K. I ledd 5 er Grønn 8K spredt om våren, mens i ledd 6 og 7 er den spredt ved begynnende strekning. Husdyrgjødsel hos Hørsand er storfegjødsel.

Resultater

Forsøksresultatene er forholdsvis jevne hos både Hørsand og i sammendraget. Snittavlingene i serien er lave grunnet svært lave avlinger i et felt. Hos Hørsand har Grønn 8K i snitt gitt ca 20 kg i avlingsøkning i forhold til husdyrgjødsel alene, eller ugjødsla forsøksruter. Ingen avlingstall er statistisk forskjellige, hverken hos Hørsand eller i sammendraget.

Det vi ser hos både Hørsand og i sammendraget er økende proteininnhold og proteinavling per dekar for bruk av Grønn 8K. Proteininnholdet er imidlertid for høyt til å gi økt betaling. Men for de som bruker eget korn på garden vil proteinproduksjonen være viktig for alle dyreslag.

Tabell 1: Gjødsling med husdyrgjødsel og Grønn 8K til økologisk hvete, hos Herman Hørsand og sammendrag for fire felt i 2020. Sveip for å se hele tabellen.

LeddGjødseltypeKg N / daaAvling (kg/daa) H. HørsandProtein% H. Hørsand

Kg protein/daa H. Hørsand

Avling (kg/daa) sammendragProtein%sammendrag

Kgprotein/daa

1Ingen gjødsling042513,34827012,634
2Husdyrgjødsel841613,44730012,838
3Husdyrgjødsel1241514,04928913,138
4Husdyrgjødsel1643314,15229313,239
5Husdyrgj + Grønn 8K8+444413,85229313,138
6

Husdyrgj + Grønn 8K

8+841715,95628714,441
7Husdyrgj + Grønn 8K12+446515,05929813,741