Tilgangen på sorter av vårraps i det norske markedet varierer en del mellom år. I denne forsøksserien ble det prøvd flere aktuelle sorter. Tre av sortene ble prøv for første gang, mens andre av sorter har vært med i prøvingen i to eller flere år. En av disse, Lumen, har vist interessante resultater i gjennomsnitt for to år. Avlingsnivået er på linje med Greta og SWZ 2910, men Lumen er den tidligste av disse og har høyest oljeinnhold.

Les artikkelen!

Artikkelen er hentet fra NIBIO BOK 8 (2), Jord- og plantekultur 2022 side 130 - 132.