I 2022 ble det prøvd sju ulike sorter av vårraps i fem felt på Østlandet. Det var ingen sikre forskjeller i avling mellom sortene, men det var sikre forskjeller i tidlighet målt som vannprosent ved høsting. Det samme gjelder i gjennomsnitt for årene 2021 og 2022.

Artikkelen er hentet fra Jord- og plantekultur 2023. NIBIO BOK 9(1) side 146 - 148.

Les artikkelen!