• Vask først sprøyta med vann, inn- og utvendig. Spyl gjennom dysene.
  • Fyll så på med lunket vann, 1/3 full tank (minst 300 liter) og tilsett 1 kg vaskesoda eller 0,5 liter husholdningssalmiakk pr 100 liter vann som er i tanken. Følg ellers anvisningen som på etiketten. Rør godt ut og pump en del av skyllevæska gjennom slanger og dyser. Betjen alle seksjonsventiler, trykkomrøring, kjemikaliepåfylling etc. Er det brukt lite oppløselig plantevernmiddel bør dysene skrus av og skyllevann spyles gjennom spredebommen uten dyser. Dette hindrer tetting av dysene. Rens filter.
  • Etter at skyllevæska er pumpet kraftig gjennom åkersprøyta, lar du væska stå i tanken i 5 timer eller over natta slik at alle forurensninger blir oppløst. Dysene og dysesiler legges i eget bad og rengjøres med myk børste og/eller trykkluft. Sprøyt ut væska over et biologisk aktivt område, men ikke matnyttige kulturer. Skyll tanken med rent vann flere ganger.
  • Avlast alle fjærer.
  • Smør alle bevegelige deler som tilrådd.
  • Hvis sprøyta ikke står frostfritt:
  • Fyll frostvæske (Fyll 4 liter frostvæske og 6 liter vann i tanken. Dette blandingsforholdet gir frostsikkerhet ned til - 29ºC).
  • Sprøyt frostvæske gjennom dysene.
  • Skru opp dryppvernet for hver seksjon, slik at det ikke står vann i bommen.
  • Manometeret (og dysene) oppbevares frostfritt. Pass på at oljen ikke renner ut.
  • Husk å tappe ut vannet av rentvannstanken.

Vi kan funksjonsteste åkersprøyta for deg.