Rovtegen kan settes ut forbyggende i lav dose rett etter planting. I løpet av våren og sommeren lager den en hær av rovteger som spiser flere typer skadedyr.

Hvem er rovtegen mot mellus?

Rovtegen heter Macrolophus pygmaeus på latin, men er også kjent under ulike handelsnavn som Mirical, Macro-Line p, Macrolophus-System, MACROcontrol og Macrolophus.


Livet til tegen består av følgende stadier: egg – 5 nymferstadier (barn og ungdom) – voksen tege. Den utvikler seg relativt langsomt. Det anbefales derfor å sette ut rovtegen tidlig i tomatkulturen, slik at den rekker å lage en stor gjeng som kan spise skadedyr når de kommer senere i sesongen.


Temperatur og matkilde har stor påvirkning på hvor raskt og godt rovtegen etablerer seg. Rovtegen kan jobbe fra ca. 15 – 30oC, men den virker best ved ca. 20-25oC. Ved 20oC tar det rundt 7 uker fra egg til voksen.

Hvis rovtegen spiser mellus, legger den mange flere egg i forhold til om den er vegetarianer og bare lever på plantesaft.


Voksne rovteger er lettest å finne i toppen av plantene og på unge sideskudd. Egg legges inn i bladstilker og i stengel på tomatplantene og er derfor ikke synlig. Nymfene finner du på undersiden av bladene.


Bilde 2 Kopi
Den voksen rovtegen har vinger og flyr rundt i veksthuset på jakt etter skadedyr. Foto. Annichen Smith Eriksen

Hvilken jobb gjør rovtegen?

Rovtegen kan spiser flere typer skadedyr og favoritten er mellus. Den kan spise alle stadier av mellus (egg-nymfer-puppe-voksen), men foretrekker egg og nymfer.

I tillegg til mellus, kan den også spise noe spinnmidd, larver av minerflue, egg og unge sommerfugllarver (blant annet Sør-amerikansk tomatminermøll Tuta absoulta) og bladlus.


Rovtegen suger ut innholdet av skadedyret. Effekten av rovtegen vises i form av at antall skadedyr reduseres og angrepet kommer under kontroll.

Hvis det ikke er skadedyr på tomatplantene, kan rovtegen overleve på plantesaft. Da lever den på «sparebluss», legger få egg og utvikles dårlig.

Slik bruker du rovtegen

Sett ut rovtegen Macrolophus pygmaeus forebyggende ca. en-to uker etter planting og gjenta utsettet etter to uker. En flaske med 500 rovteger legges ut på bladene fordelt på 6-10 steder (ca. 50-75 teger per utsettspunkt).

For å få best mulig virkning, anbefales det å sette ut rovtegene på blader oppe i plantene. Alternativt kan den settes ut i pappbokser som hengs opp i plantene eller på tørre steder på dyrkingsmattene.


Rovtegen må spise proteiner for å legge så mange egg som mulig. Dersom det ikke er skadedyr i veksthuset må rovtegene fores med en proteinrik «matpakke» som består av steriliserte sommerfugglegg.

Utsett av rovtegen og antall foringer må tilpasses eventuelt smittepress av skadedyr.


Trenger hjelp av andre nyttedyr

Ved angrep av mellus må det også settes ut snylteveps (Encarsia formosa) og

ved angrep av spinnmidd må det også settes ut rovmidd (Phytoseiulus persimilis).

DSCN9997
Dryss ut rovteger og mat på samme planterekke, slik at rovtegen finner maten raskt. Foto. Annichen Smith Eriksen
IMG 6685
Dryss ut rovteger og mat på samme planterekke, slik at rovtegen finner maten raskt. Foto. Annichen Smith Eriksen

Konklusjon

Rovtegen Macrolophus pygmaeus gjør en god jobb i tomatproduksjonen fordi

  • den kan settes ut forebyggende og oppformerer seg slik at den kan holde eventuelle angrep av skadedyr under kontroll.
  • de voksne tegene har vinger og spres i hele veksthuset.
  • den spiser flere typer skadedyr.


Generelle råd ved bruk av nyttedyr

  • Tilpass alltid antall nyttedyr til smittepresset av skadedyrene. Bruk stor nok dose.
  • Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut på plantene samme dag som de blir levert.
  • Sjekk alltid hvilke effekter plantevernmiddelet har på nyttedyrene, dersom det må sprøytes mot skadedyr eller sopp.


Ta kontakt med din rådgiver hos NLR Viken, så gir vi råd om dosering og bruk av de aktuelle nyttedyrene i forhold til smittepresset i din tomatproduksjon.