Undset ble krysset i 2006 og godkjent av sortsnemda i 2022. Foreldrene er Red Baron (rød halvtidlig matpotet og Cyrano (gul). Sorten er gul, med lys gult kjøtt, forholdsvis grunne øyne med litt markerte øyenbryn og litt flat, rundoval form. Undset er en flerbrukssort, med koketype B-C, altså fastkokende mot melen, og den tåler vasking godt. Knollantallet er på 10-12 knoller pr plante.

Dyrkingsegenskaper

Undset er en halvtidlig til halvsein sort i Sør-Norge (omtrent som Folva), og litt senere i Nord-Norge (omtrent som Van Gogh). Den spirer middels raskt, men dersom den lysgros spirer den like rask som Folva. Sorten har et forholdsvis kraftig ris som dekker radene godt. Rask spiring og ris som dekker godt er en stor fordel i ugraskampen. Avlinga er omtrent som Asterix, og tørrstoffinnholdet er på 21-23 %. Den er sterk mot grønt, indre defekter (sentralnekrose og kolv), misform og vekstsprekk. Utprøvinger i feltforsøk kan tyde på en forholdsvis høy småpotetandel, så vær obs gjennom sesongen på at planten får nok næring. Denne sorten vil sannsynligvis svare godt på tilleggsgjødsling etter spiring/før hypping, og må gjødsles sterkere enn normen for matpotetsorter. Anbefaler å følge med sorten med nitratmålinger rundt tidspunktet for hypping.

Sykdomsresistens

Undset er resistent mot potetcystenematode Ro1, og meget sterk mot det jordboende viruset Moptop (8 på en skala fra 1-9). Mot det andre jordboende viruset vi tester for i Norge; Tobacco Rattle virus (TRV) er den forholdsvis sterk (6). Mot tørråte er sorten middels sterk på riset (5), mens den er meget sterk på knollene (8). Videre er sorten forholdsvis sterk mot flatskurv (7) og sølvskurv (7). Mot kreft 1 har den dessverre en lav score (3).

Svakheter

Sorten er litt svak for enzymatisk mørkfarging. Vær oppmerksom på dette ved råskrelling, og ta forhåndsregler mot dette. Den er sterk mot misfarging etter koking. Som nevnt er den svak mot kreft 1, og bør derfor ikke anbefales i småhagedyrking med dårlig vekstskifte.

KS 070922 Undset markdag Grundnes
Den nye potetsortet Undset. Foto: Kristin Sørensen

Syretest

I Troms var det tørke i 9 uker vekstsesongen 2023. Undset var med i sortsforsøk i Målselv på sandig siltjord. Feltet var ikke vatnet. Det var med andre ord gode muligheter for å utvikle vekstsprekk etter at regnet kom tilbake i midten av august, og vi fikk skikkelig rotbløyte. Men sorten gjorde ikke skam på navnet, og Undset holdt formen; den sprakk ikke, og utviklet ikke sentralnekrose eller kolv.

Sertifisert settepotet av Undset

I 2024 er første året Undset er i på markedet som sertifisert settepotet. Både NORGRO og Strand Unikorn har oppformert en liten mengde for i år (utsolgt), og kommer sannsynligvis til å øke produksjonen av denne sorten for vekstsesongen 2025.