Agri Åte er navnet på den nye, kullsvarte snøåtekalken som produseres av Franzefoss i Ballangen. Kalken kom på markedet i 2021, og denne våren tester NLR Nord Norge virkningen av ulike mengder i forsøk på snø i Målselv.

Kalken er finmalt grovdolomitt, med en konsistens som raffinert sukker. Kalken kan med litt om og men spres med sentrifugalspreder. Bratte sider i trakta er en fordel. Det går enklest med utstyr tilpasset kalkspredning. Kalken er såpass finmalt at det ikke bør være vind av betydning under spredning.

Hvorfor snøåting

I vintre med mye snø og mye tele anbefaler vi snøåting på alle arealer som skal benyttes til radkulturer i Nord-Norge. Telen tiner ikke fra overflaten før snø og is er borte, og minimalt nedenifra. Våren er kort og hektisk i nord, og det er svært viktig å sørge for lagelige forhold for jordarbeiding så snart som råd. Sola «snur» som kjent sist i juni, også i nord.

Foto: Kristin Sørensen, NLR
12. april 2023. Feltforsøk med åtekalken Agri Åte. Foto: Kristin Sørensen, NLR
Ulrike Naumann Tromspotet Dronebilde Snoatefeltet Grundnes
Dronebilde over snøåtefeltet på Grundnes 12. april 2023. Foto: Ulrike Naumann, Tromspotet

Demofelt

Den nye kalken er mørkere enn åtekalken som har vært i salg de siste årene, og bør derfor være mer effektiv. Tidligere forsøk med åtekalk har gitt god effekt ved mengder på 40-50 kg/daa. Med den nye kalken vil vi kontrollere effekten ned mot 30 kg/daa. Franzefoss, Målselv kommune og NRL Nord Norge samarbeider om testing i felt denne våren. Felt ble anlagt på skare snø 12. april 2023. Da var snø- og teledybden ca. 1 m. Vi tester 30 kg, 55 kg og 80 kg Agri Åte pr daa mot 50 kg sand/pr daa og 0-ruter. Omtrent til samme tid, og på samme jordstykke som feltet er anlagt, kjørte feltvert Olav Grundnes ut 30 kg Agri Åte pr daa med Bredalvogn. Da var snømengden ca. 80 cm.

Så langt

Etter at feltet var anlagt har vi hatt «all slags vær», med regn, sol og snø om en annen. Rutene var helt borte i nysnø noen dager i månedskiftet april/mai, men tinte fram igjen etter noen få dager. Status 2. mai var at den største mengden åtekalk hadde smeltet ca. 30 cm mer snø enn 0-rutene. Alle åtekalkmengdene er så langt minst like effektiv eller bedre enn rutene med sand. Vi kommer tilbake med resultater når rutene er helt smeltet ned.

KS 200423 Felt med snoate Agri Ate Franzefoss Naermeste rute til venstre 55 kg og til hogre 30 kg pr daa
20. april 2023. Agri Åte, nærmeste rute til venstre 55 kg og til høyre 30 kg pr daa. Foto: Kristin Sørensen, NLR
KS 200423 Felt med snoate Agri Ate Franzefoss Naermeste rute 55 kg pr daa
20. april 2023. Nærmeste rute 55 kg pr daa. Foto: Kristin Sørensen, NLR
KS 200423 30 kg Agri Ate naermest og 80 kg ovenfor
20. april 2023. 30 kg Agri Åte nærmest og 80 kg ovenfor. Foto: Kristin Sørensen, NLR
KS 290423 30 kg Agri Ate spredd med Bredalvogn Grundnes
29. april 2023. Om lag 30 kg Agri Åte/daa er spredd med Bredalvogn på årets potetareal på Grundnes gård i Målselv. På spredetidspunktet var det ca. 80 cm snø på jordet. Foto: Kristin Sørensen, NLR
KS 290423 30 kg Agri Ate med spredd med Bredalvogn
29. april 2023. 30 kg Agri Åte spredd med Bredalvogn. Foto: Kristin, Sørensen, NLR
KS 290423 Forsoksfelt med A Gri Ate Registrert 21 cm nedsmelting 80 kg ate
29. april 2023. Registrert 21 cm nedsmelting på 80 kg Agri Åte. Foto: Kristin Sørensen, NLR
KS 020523 Snoatefeltet i ferd med a tine fram igjen etter snofall
02. mai 2023. Snøåtefeltet i ferd med å tine fram igjen etter snøfall. Foto: Kristin Sørensen, NLR
KS 190517 Snoating Grundnes II
19. mai 2017. Snøåting på Grundnes. Foto: Kristin Sørensen, NLR