Colomba har tatt over store deler av matpotetmarkedet på grunn av sin flotte skallfinish og høye avling, men vi ser at det noen ganger kan være en utfordring med veldig lavt tørrstoff. I følge Graminor skal TS ligge rundt 18 % men det er målt helt ned i 14 %. Dette er en utfordring til Colomba som skal til skrelling.

Det er ingen fasitsvar på hvilken dyrkingsteknikk som er best, men i dialog med varemottakere til skrelling, og rådgivere i flere NLR enheter er det enighet om noen anbefalinger. Nøkkelen er å ikke gjødsle så sterkt at plantene ikke rekker å modnes tilstrekkelig og få opp tørrstoffet før høsting. Colomba er dyrket mye til tidlig matpotet, der en gjerne gjødsler med 15 kg N og setter med setteavstand på 30 cm for å gi plass til et stort ansett. Bruker man denne oppskriften på Colomba til skrelling kan det slå feil.

Ansett Colomba 010623
Graveprøve av Colomba i Rygge 1.juni 2023

For å sikre høyere tørrstoff anbefaler vi moderat gjødsling, og at plantene får stå lenge nok til å «gjøre seg ferdig», modnes og øke tørrstoff. Akkurat hvilken N-mengde som skal tilføres avhenger av flere faktorer, men 8-12 kg nitrogen, der deler av behovet holdes igjen til delgjødsling er et godt utgangspunkt. Sett også tettere, under 30 cm, men tilpasset settepotetstørrelsen. Laveste settepotetstørrelse på 35-45 mm rundt 50 g kan settes på 23-25 cm, mens 45-55 mm på 80 g settes på 25-28 cm. Gjør en vurdering basert på egne erfaringer fra tidligere år. Underveis i sesongen bør det tas graveprøver med måling av tørrstoffinnhold for å vurdere høstetidspunkt. Potetene bør få stå lenger hvis tørrstoffet er for lavt, men har de for stor matpakke med seg i form av gjødsel er risikoen at de blir for store. Husk derfor moderat gjødsling. Kort oppsummert:

  • Moderat gjødsling
  • Tettere setteavstand
  • Graveprøver underveis i sesongen

Til skrelling hos BAMA Industri i Moss er det ønskelig med størrelse 40-60 cm og tørrstoff på minimum 16 %.

Ansett Colomba 3005 satt 1804
Ansett 30.mai i Colomba som ble satt 18.april i Rygge