Viktig å vite om jordbelastning

Det er optimal rot- og plantevekst når planterøttene møter motstand i jorda på 0,5 – 0,8 kg trykk pr cm2 (7 – 11,5 psi). Både løsere og fastere jord enn dette i deler av eller i hele jordprofilet gir dårligere rot- og plantevekst, og reduserte avlinger. Med dårlige valg og tilpasninger, kan det bli over 5 bar (70 psi) motstand/jordpakkingsgrad og store avlingsreduksjoner.

I matjordlaget fra 0 – 30 cm ned, er det maskinenes marktrykk (vekt dividert på anleggsflate - angitt som kg/cm2) som er avgjørende for jordbelastninga. Undersøkelser viser at det trykket/ pakkinga som jorda utsettes for rett under dekkene, er svært likt det trykket du har inni dekkene. Det vil si at all kjøring med høyere dekktrykk enn 0,8 bar (11,5 psi) i dekkene gir skader og avlingsnedgang i matjordlaget. Skadene/pakkingen blir verre jo høyere dekktrykk du har, eller må ha, i dekkene. Moderat vekt og gode brede dekk som kjøres med lave lufttrykk er viktig tiltak.

Under matjordlaget, dypere enn 30 cm, er maskinenes/dekkenes totalbelastning avgjørende for pakkingen. Tung maskin eller tunge lass pakker mer dypere i undergrunnsjorda enn lettere maskiner, selv om den tunge maskinen har bra hjulutstyr med lavt marktrykk. For å unngå skadelig jordpakking i undergrunnsjorda, bør vi ha lette maskiner/utstyrspakker, helst med max 4 tonn akselvekt. Dét er det ikke lett å få til med dagens maskiner. Da må vi ha gode store brede dekk som tåler høy vekt ved lave trykk. Pakkeskader i jorda under matjordlaget er ofte langvarige og nesten umulige å reparere.

God pløying med godt innstilt plog er viktig for å trenge å harve minst mulig.

IMG 8643 traktor med michelin dekk
Traktor med gode Michelin Xeobib dekk mens gjødselvogna har «normale dekk». Ved fullt lass og 30 km/time kan det være bare 9 PSIdekktrykk i traktordekkene mens gjødselvogndekkene må kjøres med 19 PSI trykk.

Tørr jord tåler mer

Jorda og plantene tåler svært lite belastninger når det er for fuktig. Jordas feltkapasitet er den vannmengde jorda klarer å holde på etter at den har rent fra seg etter nedbør. Kjører vi på jorda når den har mer vann enn det, så blir jord- og avlingsskadene store. Tørrere jord tåler mer. Det er verre å kjøre med lett utstyr på for blaut jord enn å kjøre med tungt utstyr på tørrere jord.

Forsøk i NLR Agder 2015 – 2017 viser at kjøring med høy maskinvekt og høyt lufttrykk gir mest avlingsnedgang på moldrik jord/myrjord og leirjord, mens tapet på sandjord er noe mindre.

Plogen øker porevolumet og reduserer jordpakking, men pløyingen kan også gi pakking og tette sjikt under ploglaget. God pløying med godt innstilt plog er viktig for å trenge å harve minst mulig.

Dekk og hjulutstyr

Det er dekkets egenskaper og den totale luftmengden i dekkene som bærer lasten. Brede dekk med stor felgdiameter har større luftmengde og derved større bæreevne. Da kan vi ved samme vektbelastning senke lufttrykket.

Alle dekk har belastnings- og fartskode skrevet inn i dekksiden og dekktrykkstabeller som viser hva det dekket tåler på forskjellige trykk og kjørehastigheter. Eksempelvis har Michelin MultiBib med dimensjon 540/65 – R38, normalt belastnings- og fartskode 147 D. Det betyr at det tåler 3 075 kg ved trykk på 23 psi ved 65 km/t. Alle dekk tåler mindre vektbelastning når trykket senkes, men tåler mer ved lavere kjørehastighet. Dette dekket tåler 4 060 kg ved 23 psi ved 10 km/time, 2 060 kg ved 12 psi ved 65 km/t, og 2 720 kg ved 12 psi ved 10 km/time.

Store brede dekk med høyere belastnings- og fartskoding er dyrere, men tåler mere vekt ved samme dekktrykk og kjørefart enn mindre og dårligere dekk. Slike dekk kan tåle den belastningen du har selv ved lave trykk. Mange dekkleverandører har spesielle lavtrykksdekk som tåler stor vekt, selv med veldig lave lufttrykk. Eksempler på det er Michelin XeoBib, Trelleborg IF TM 1000, BKT Agrimax V-Flecto med flere. Slike dekk tåler ca 50 % større belastning enn tilsvarende dimensjon «standarddekk» ved samme kjørefart og trykk og kan dermed ofte kjøres med dekktrykk på 9 – 11 psi, som plantene tåler.

Uansett dekk bør du utnytte dekkenes kapasitet ved å tilpasse og senke trykket i forhold til ulike arbeidsoperasjoner. Da vil du få:

- mye større kontaktflate mellom dekk og jord,

- bedre fremkommelighet og flyteevne

- mindre jordpakking

- mindre direkteskader og trykk på plantene

- bedre opptak av vann og gjødsel

- jorda blir fortere lagelig

- uønska vekster som tunrapp kan reduseres

- … og du får bedre avling.

Moderat vekt og gode brede dekk som kjøres med lave lufttrykk er viktig tiltak.

Utfordringer og tilpasninger

Mange bruker ekstra penger på bra hjulutstyr til selve traktoren ved traktorhandel, men fokuset er ikke det samme når en kjøper diverse vogner og presser.

Mange har kjøpt bra hjulutstyr som tåler ganske lave hjultrykk, men svært mange utnytter ikke dekkenes potensiale og kjører med altfor høyt lufttrykk 18 – 23 psi i dekkene hele året. Flere sier de ikke tør senke lufttrykket fordi de ikke vet hva dekkene tåler. Vi i NLR har hjulvekter, og sammen med dekktrykkstabeller kan vi bidra med råd om lave, optimale dekktrykk ved ulike arbeidsoperasjoner.

IMG 9428 dekk med for hoyt lufttrykk
bilde 1: Dekk med for høyt lufttrykk til å kjøre på jordet. bilde 2: Dekk med optimalt lavt lufttrykk og stor kontaktflate til å kjøre på jordet.
IMG 9429 dekk med for lavt lufttrykk
bilde 1: Dekk med for høyt lufttrykk til å kjøre på jordet. bilde 2: Dekk med optimalt lavt lufttrykk og stor kontaktflate til å kjøre på jordet.

Særlig viktig er lavest mulig trykk i dekkene ved pløying, siden vi da pakker fra matjordlaget og nedover.

Tiltak for redusert jordbelastning i praksis

  • Kjør aldri på for fuktig jord. Vær særlig påpasselig med at det er optimalt når du skal bruke tunge vogner i husdyrgjødselhandtering, samt foreta jordarbeiding når undergrunnsjorda er våt høst og vår.
  • Kjør så få ganger som mulig med godt innstilt redskap ved god pløying og jordarbeiding. Prøv å legge opp kjøremønster som gir minst mulig tomkjøring og snuing inne på jordene.
  • Endre gjerne opplegg ditt, for eksempel kan du vurdere slangespredning eller kanonspredning på faste veier fremfor vognutkjøring av gjødsel.
  • Redusert totalbelastning og moderat utstyrsstørrelse. Vurder mulighet for tvillinghjul på enkelte arbeidsoperasjoner eller økt antall akslinger (boggi) som gjør at du prøver å komme ned på aksellasten.
  • Investering i bra hjulutstyr og dekk på både traktor, vogner og presser anses lønnsomt når du kjøper nytt. Invester i optimal tilpasning på traktor og vogn så du kan kjøre med ca 11 – 12 psi hjultrykk.
  • Reduser dekktrykket når det er mulig. Varier trykket i forskjellige arbeidsoperasjoner. Pass på aldri å bruke lavere trykk enn det dekket tåler i forhold til vektbelastning og kjørehastighet. Det finnes utstyr du kan kople til dekkventilene der du kopler til og stiller inn ønsket trykk, så tilpasses riktig dekktrykk mens du gjør andre ting. Det finnes også automatiske luftreguleringsanlegg som kan slippe ut luft/pumpe opp, mens du kjører - men de er dyre. Særlig viktig er lavest mulig trykk i dekkene ved pløying, siden vi da pakker fra matjordlaget og nedover.
  • Øk lufttrykket i dekkene ved rene transportoppdrag med høy kjørefart på vei. Høyere lufttrykk i dekkene gir mindre rullemotstand og slitasje. Da øker du dekkenes levetid, bruker mindre diesel og sparer dermed tid og penger.
  • Har du tung redskap bak på traktoren, kan kjøring med laster/ vekter foran være fordelaktig. Da blir det mindre akseltrykk bak som gjør at vi kan senke lufttrykket i bakdekkene.
  • Dypløsning/grubbing er bare aktuelt når undergrunnsjorda er veldig tørr. Gjøres dette på for blaut jord vår eller høst, vil totaleffekten være negativ. Rett nok vil jorda åpnes og løsnes der harvetindene/skjærene går, men jorda vil pakkes mer imellom.