Planteverntiltak på bievennlige planter

I 2020 gjennomførte NLR Viken et prosjekt om bievennlige planter finansiert gjennom støtte fra Landbruksdirektoratet via «Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler».

Målet med prosjektet var økt kompetansen om bievennlige planter og hvilke planteverntiltak som kan brukes. Et av resultatene fra prosjektet var et hefte med råd om planteverntiltak i bievennlige planter. Dette heftet er nå oppdatert i 2023 og fremstår i ny drakt.

Hva er en bievennlig plante?

For at utplantinsgplantene skal kunne merkes som bievennlige, må plantene være attraktive for bier og andre pollinerende innsekter. I tillegg må plantene være dyrket slik at det ved salg ikke er ettervirkning av plantevernmidler.

Hvorfor dyrke bievennlige planter?

I samfunnet er det fokus på biedød. En av årsakene til biedød er bruk av plantevernmidler som er skadelig for pollinerende innsekter. Forbrukerne er blitt mer miljøbevisste og ønsker å tilrettelegge for pollinerende insekter i egen hage. Det har dermed blitt et økt marked for bievennlige planter. Noen av omsetningsleddene har begynt å sette krav til norske veksthusprodusenter i forhold til produksjon av bievennlige planter.

De fleste utplantingsplanter er utsatt for angrep av ulike skadedyr og soppsykdommer. Det er derfor behov for å tilpasse planteverntiltakene slik at plantene kan omsettes som bievennlige.

Valg av bievennlige planter

Noen planter er mer populære for bier og pollinerende innsekter enn andre. Mengde og tilgjengelighet av pollen og nektar er avgjørende for hvor attraktive plantene er.

I brosjyren «Bievennlige utplantingsplanter» som også ble laget i regi av overnevnte prosjekt, er det en oversikt over hvilke utplantingsplanter som er attraktive for bier og pollinerende insekter.

Planteverntiltak på bievennlige planter

Unngå all unødvendig bruk av kjemiske plantevernmidler. Optimal dyrking og bruk av nytteorganismer mot skadegjørere er de viktigste tiltakene for å redusere bruken av kjemi.

Dessverre har vi ikke effektive nytteorganismer som virker mot alle skadegjørerne. Rett valg av plantevernmiddel, optimalt sprøytetidspunkt og færrest mulig behandlinger er viktige faktorer i produksjon av bievennlige planter.

Generelt sett er de fleste skadedyrmidlene giftig for bier og pollinerende innsekter. Soppmidler og midler til vekstregulering er vanligvis ikke skadelige. Spredemidler regnes ikke som giftige for bier, men det er mangelfull data om dette.

Sjekk med ditt omsetningsledd om de har spesielle krav i forbindelse med bruk av plantevernmidler på bievennlige planter.

Dersom det brukes nyttedyr, må det undersøkes hvilken effekt plantevernmiddelet har på nyttedyrene. Informasjonen om plantevernmidler og nyttedyr kan lastes ned som en app fra for eksempel Koppert, Biobest og BiolineAgroSciences.

I heftet «Planteverntiltak på bievennlige planter» er det informasjon om hvordan aktuelle nyttedyr og plantevernmidler kan brukes på planter som skal omsettes som bievennlige.

Les mer i heftet "Plantevern på bievennlige utplantingsplanter"

Les mer i brosjyren «Bievennlige utplantingsplanter».