Program

  • Hvordan tenker vi rundt økte kostnader på ulike innsatsfaktorer i drifta sett opp mot generelle trender som påvirker Norge?
    Gjødselprisene øker – hvordan kan grønnsaksprodusenten tenke rundt tilgang og pris på kunstgjødsel? V/Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse (45 min.)
  • Blir tradisjonell strøm uforsvarlig dyr fremover? Hva har vi av mere langsiktige investeringsmuligheter for billigere energibærere til f.eks. kjølelagring og pakkerimaskiner? V/Anders Sand og Martin Knopp, energirådgivere i Norsk Gartnerforbund (45 min.)

Bakgrunn

Vi håper du som produsent får sortert noen tanker og ut ifra det kan se veien videre klarere i en tid der pris på gjødsel, energi og andre innsatsfaktorer er økende. Der det er naturlig brukes eksempler fra grønnsaksproduksjonen - men temaet har selvsagt stor verdi for andre produksjoner, så her kan det være noe å hente for flere enn grøntprodusenter.

Betaling

Prisen for møtet er kr. 200 per deltaker. Betaling på VIPPS eller til konto:

  • VIPPS: kr 200,- til nr #613902 (NLR Viken) - merk «fagmøte 2. des.»
  • Konto: Bruk kontonr. til NLR Viken: 1503 22 02753 - merk «fagmøte 2. des.»


Møtelenke

Trykk her for å bli med i møtet på Teams