Program:
* Våronn 2024
- Vær- og klimavarsling for våronna
- Såmengder, gjødsling og plantevern
* Miljøkrav i Innlandet
- Dette vet vi
- Agonomi og økonomi ved redusert jordarbeiding
* Økologisk korn, omlegging og erfaringer
* Har du kontroll med krav om kantsoner og grenser mot vann?

Det arrangeres tilsvarende møte på Stensby den 2. april

Enkel servering
Vel møtt