− Når alt blir dyrere, tidene blir tøffere og marginene skvises, er det ekstra viktig å gjøre alt litt mer rett. Uansett hvor god du er fra før, er det alltid noe å forbedre seg på. Som en hjelp i denne bevisstgjøringa, kan NLR Grasvettreglene være et nyttig verktøy, sier Ragnhild Borchsenius og Jogeir M. Agjeld. Hun er fagkoordinator grovfôr, og han har ansvar for maskinteknikk og presisjonslandbruk i Norsk Landbruksrådgiving, NLR.

Agronomi + teknikk = suksess

− Grovfôrproduksjonen er avhengig av god agronomi, men også av at det tekniske gjøres bra og riktig. Derfor er det tett samarbeid mellom de to fagområdene, og NLR Grasvettreglene er et felles framstøt fra disse fagområdene, sier Ragnhild.

− Det er så banalt som at mange bør kalke for å få gunstig pH i jorda. For å kalke må du kjøre på jorda, og all kjøring er negativ for planteveksten. Da må du finne balansen: Ja, du må kjøre for å kalke, men hvordan kjøre slik at du samtidig gjør minst mulig skade. Bønder flest vet jo dette, poenget er å bli enda mer bevisst, og bli påminnet alle detaljene det er fornuftig å være bevisst på, poengterer Jogeir.

Huskeliste og diskusjonsgrunnlag

De ti punktene er nøye gjennomtenkt, men som i alt landbruk: En fasit med to streker under svaret er vanskelig å oppdrive. Derfor er de ti punktene mer å regne som en stikkordliste for videre tankevirksomhet og drøftinger med NLR-rådgiverne dine.

− Ta for eksempel gjødslingsplanen. Den skal ikke være et dokument som du følger slavisk, like lite som den er et dokument du kun har for KSL-revisoren. Gjødslingsplanen skal vurderes og justeres, være levende og speile vær og forhold og forventninger. Men er ikke gjødslingsplanen oppdatert og bygd på et solid agronomisk fundament, er den et dårlig diskusjonsgrunnlag, sier Ragnhild.

Mange avgjørende detaljer

Om graset er bra når den står på rot, er det ganske trist hvis maskinene kommer og roter det til.

− Ei feilstilt slåmaskin kan bety stor forskjell både for fôrkvalitet og gjenvekst. Du skal ikke ha mange dagene raskere oppstart på gjenveksten før du har betalt for kvasse kniver på slåmaskina. For ikke å snakke om hvor mye justeringa av riva har å si for om fôret tørker raskere og blir knallbra eller blir fullt av jord og sporer, påpeker Jogeir.

NLR har laget plakater av NLR Grasvettreglene som du kan laste ned og skrive ut - gjerne i A3 på litt tjukt papir.

NLR Grasvettreglene

Ti punkt for bedre grovfôrproduksjon

  1. Ha en oppdatert gjødslings- og kalkingsplan! Er det behov for å kalke, spre kalk!
  2. Spre husdyrgjødsel og handelsgjødsel så tidlig som mulig! Gjødsle helst umiddelbart etter slått! Bruk kantspredingsutstyr!
  3. Tenk trygghet i alt du gjør, og ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
  4. Juster lufttrykket både i traktor- og redskapshjul!
  5. Unngå unødig kjøring! Kjør med korrekt avstand og reduser kjøringa på vendeteigen!
  6. Still inn redskapen riktig!
  7. Slå tidlig på dagen! Bruk venderive om du har! Bruk egnet ensileringsmiddel med riktig dosering!
  8. Registrer avlinga, minimum teig for teig!
  9. God agronomi er grunnlaget for suksess: sørg for god drenering og driv aktiv ugraskamp! Ha en plan for fornying av enga og valg av frøblandinger!
  10. Ikke nøl med å spørre NLR-rådgiveren din om råd!

Følg med nlr.no/grovfor! Der kan du lese mer om hver enkelt grasvettregel gjennom sesongen - og mye annet nyttig.