Årsmøter i åtte av de ti regionale rådgivingsenhetene i NLR og foreningen Norsk Landbruksrådgiving vedtok i vår å gå sammen i et nytt landsdekkende samvirkeselskap, Norsk Landbruksrådgiving SA. I sommer ble selskapet stiftet og arbeid igangsatt for å få selskapet operativt fra 1. januar 2024. Årsmøtene i NLR Trøndelag og NLR Innlandet vedtok å ikke bli med i nye NLR SA.

– Det har hele tiden vært et mål at alle de regionale rådgivingsenhetene skal være med i nye NLR SA og delta i arbeidet med å rigge og utvikle et landsdekkende rådgivingstilbud til nytte for alle bønder i hele landet, sier Bjarne Holm, direktør i Norsk Landbruksrådgiving og det nye samvirkeselskapet Norsk Landbruksrådgiving SA.

Enstemmige vedtak om fusjonsplaner
Styret i NLR Trøndelag SA vedtok 7. september å inngå samarbeid med NLR SA med mål om fusjon. Det har siden vært arbeidet med en fusjonsplan. 26. oktober ble det gjort et enstemmig styrevedtak i NLR Trøndelag SA om fusjonsplanen med NLR SA. Endelig vedtak om en eventuell fusjon blir fattet i ekstraordinært årsmøte i NLR Trøndelag SA, 30. november.

Torsdag 26. oktober var det også styremøte og ekstraordinært årsmøte i NLR SA. Det ble enstemmig styrevedtak i NLR SA om fusjonsplanen med NLR Trøndelag SA, og enstemmig årsmøtevedtak i NLR SA på sammenslåingsavtalen med NLR Innlandet.

Les også:
Enstemmig styre i NLR Innlandet vil fusjonere med NLR SA >

Det blir ekstraordinært årsmøte i NLR Innlandet, 7. november, der endelig vedtak om en eventuell sammenslåing blir fattet.

– Vi er glade for at vi har kommet så langt i arbeidet med å samle alle gode krefter og kompetanse i ett NLR. Jeg har trua på at årsmøtene i NLR Trøndelag og NLR Innlandet får en god debatt, og at også de velger å slutte seg til de planene som er framforhandlet, sier Bjarne Holm.