I en del områder har det kommet mye urenset kloakk ut i vassdragene, og man frykter at en del gras er forurenset av sykdomsfremkallende bakterier, som kan utgjøre en fare for husdyr. En del av dette bør man vurdere å kaste, men vurderingen er opp til hver enkelt bonde, og kan være vanskelig å avgjøre.

Hva gjør man så med flomutsatt gras som man vil høste, og som man vurderer at vil bli brukende til husdyr?

  1. Utsett slåtten. Skiftende vær framover vil redusere forurensingen og bakteriemengden i graset.
  2. Bruk ensileringsmiddel som dreper bakterier. Det vil si saltbaserte konserveringsmidler som inneholder nitritt og andre midler som tar knekken på en del uønskede organismer. Vi har ikke full oversikt over om disse midlene vil ta alle uønskede organismer, men det er det beste vi har tilgjengelig. Disse midlene selges under navn som Kofasil, Xtrasil og lignende. Syrebaserte midler som vi vanligvis anbefaler har ikke samme bakteriedrepende effekt. Disse senker pH raskt i graset, slik at melkesyrebakterier får et konkurransefortrinn, men dreper altså ikke aktivt andre bakterier. Disse midlene selges under navn som Ensil, Fôrsil og lignende. Bakteriologiske midler anbefaler vi ikke under så vanskelige forhold.
  3. Lag baller. Ikke ta sjansen på å legge fôr du frykter er forurenset inn i en silo. Da risikerer du å ødelegge mye fôr om det i ettertid viser seg at partiet burde vært kassert.
  4. Kassér baller hvor plasten blir ødelagt. Tilgang på luft gir oppblomstring av bakterier i fôret.
  5. Fortørk, og kjør gjerne river i graset for å få jevn tørk. Vi har erfaring fra, men ikke dokumentasjon, på at risting og håndtering av graset kan fjerne noe forurensing.
  6. Ta hygieneprøver – men husk at det er vanskelig å ta ut en prøve som er representativ.
  7. Kassér fôr som ser forurenset ut.

Les også: Hva kan du gjøre med flomskadd fôr ?

Kontakt din grovfôrrådgiver i NLR for konkrete råd for din gård >