Tekst og foto: Tun Byrå

Den erfarne økobonden Bjørnar Langklep driver med såkorn, grasfrø, åkerbønner og ammekyr i Undrumsdal i Tønsberg kommune.

– Det hele startet med et NLR Økologisk Førsteråd. Tilbudet ga oversikt over muligheter og utfordringer, samt litt tall på hva en omlegging ville innebære for oss. Etter gjennomgangen tok vi sjansen og la om alt på en gang, forteller Bjørnar.

Under omleggingen fikk han god hjelp av NLR-rådgiver Silja Valand, og også videre har han valgt å inngå en NLR Økologisk Rådgivingsavtale. Silja er derfor fortsatt en viktig sparringspartner og støttespiller, og deltar i både planlegging og problemløsning når det trengs.

– Å ha Silja på laget er gull verdt. Hvis det butter litt, eller jeg lurer på noe, så ringer jeg til Silja. Da kan vi diskutere over telefon, eller hun tar seg en tur hit, så vi kan se på det sammen. Det er trygt å ha noen som kjenner både meg og min drift, og det bidrar til et bedre sluttresultat, sier Bjørnar.

DSC03017
GOD KONTROLL: Bjørnar har god kontroll på sådybden. Foto: Tun Byrå

Økologisk drift - en spennende utfordring

Silja, som har lang erfaring som NLR-rådgiver innen korn- og frøproduksjon, mener alle kan bli økobønder, men at en viss interesse for de økologiske prinsippene gjør det enklere.

– Økologisk planteproduksjon skiller seg fra konvensjonell drift først og fremst ved at man tar godt vare på matjorda og det biologiske mangfoldet, og at man ikke benytter kjemiske plantevernmidler eller lettløselig mineralgjødsel. For å lykkes må man sikre god jordstruktur og gi plantene god næringstilgang ved å utnytte vekstskifte og de ressursene som finnes på gården. Det er vanskelig å lykkes med ensidig økologisk kornproduksjon, men å kombinere korn med gras og husdyr er ofte en god løsning. Da kan kløverrik eng være en viktig del av vekstskiftet. Kløver fikserer nitrogen fra lufta, og bidrar til både god jordstruktur, mindre ugras og gjødsling til neste års kornplanter, forklarer Silja.

DSC02792
FIKSERER NITROGEN: I økologisk drift er det viktig å utnytte planter som fikserer nitrogen fra lufta. Her er det kløver i enga som sørger for økt tilgang på nitrogen til neste års kornåker. Foto: Tun Byrå

Det er flere grunner til at bønder velger å legge om. Noen liker den økologiske tankegangen, mens andre gjør det av økonomiske grunner. Siljas erfaring er likevel at de aller fleste blir mer økologisk interessert etter hvert som de ser at det er spennende, og at det gir litt mer agronomiske utfordringer. Her kjenner Bjørnar seg igjen.

– Det er mye morsommere å drive økologisk, fordi det krever mer av meg som bonde. Skal jeg lykkes, må jeg være mye på og gjøre ting til riktig tid. Der andre har en uke eller to til å sprøyte mot ugras, har jeg kanskje en dag eller to til å lykkes med å ugrasharvinga. Det er krevende, men gøy når det lykkes, og for meg har det også gitt mye bedre økonomi, forteller Bjørnar.

DSC02576
UTFORDRENDE UGRASKAMP: Tidsvinduet for ugrasharving er smalt. Det krever at bonden er klar når tiden er inne og været er godt. Foto: Tun Byrå

Bedre økonomi

At økologisk produksjon kan gi bedre økonomi, skyldes en kombinasjon av merpris på produktene, offentlige tilskudd og lavere kostnader. Priser og tilskudd bestemmes i stor grad av jordbruksoppgjøret, mens kostnadene er noe bonden kan påvirke selv.

– Jeg kjøper noe pelletert fjørfemøkk, men ellers baserer jeg meg på husdyrgjødsel fra egne kyr og grisemøkk fra en nabo jeg samarbeider med. Det er ingen utgifter til sprøytemidler eller kunstgjødsel. Naboen og jeg har også en del maskiner og utstyr sammen. Det gir lavere kostnader for oss begge, sier Bjørnar.

Hjelp når det trengs

NLR har erfarne og kunnskapsrike rådgivere over hele landet. De hjelper deg både før, under og etter omlegging til økologisk drift. En NLR Økologisk Avklaringssamtale, kan være første steg i riktig retning.

– Det er noen få ting som er helt definerende for om du kan drive økologisk eller ikke. Hvilke faktorer dette er, varierer fra produksjon til produksjon. En telefonsamtale vil kunne avdekke om det er noen helt klare faktorer som gjør økologisk drift vanskelig. Er det ikke det, er det lurt å gå videre til et NLR Økologisk Førsteråd, forklarer Silja.

DSC03105
KUNNSKAPSRIK: Silja Valand har vært rådgiver for NLR i en årrekke, og har bred kunnskap om både konvensjonell og økologisk drift. Foto: Tun Byrå

Et NLR Økologisk Førsteråd er et gratis og uforpliktende gårdsbesøk der rådgiver og bonde sammen diskuterer muligheter for omlegging til økologisk produksjon. Tilbudet krever ikke medlemskap i NLR, og ender i en skriftlig rapport som gir bonden grunnlag for å ta en avgjørelse.

– Vår oppgave er å gjøre bonden oppmerksom på hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Så er det bonden selv som bestemmer veien videre. Velger du økologisk drift kan du tegne en NLR Økologisk Rådgivingsavtale. Da får du hjelp til å planlegge neste sesong, sette opp vekstskifte eller vurdere tiltak underveis i sesongen, forteller Silja.

NLR tilbyr også NLR Økologisk Grupperåd, som gjør det rimelig eller gratis å delta på økologiske markdager, kurs og dyrkingsgrupper. I Vestfold finnes det en slik økologisk dyrkingsgruppe, der flere bønder samles for å utveksle erfaringer og diskutere ulike tema.

– Finnes det ikke en slik gruppe i ditt område, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med din NLR-rådgiver og høre om det finnes muligheter. Da kan ditt initiativ også hjelpe andre, oppfordrer Silja.

Les mer om økologisk rådgiving her