– NLR Gris AS skal bidra til bedre helse for grisen og økt lønnsomhet for bonden. Vi bringer inn ny kompetanse og arbeidsmetodikk til de som ønsker det i norsk svineproduksjon, sier direktør i NLR, Bjarne Holm, som er styreleder i NLR Gris AS.

Det nye rådgivingsselskapet er eid 50/50 av NLR og danske Ø-Vet A/S. Daglig leder er Gisle Tungland som også er regionsjef i NLR region Sør.

Bjarne kvadrat
Bjarne Holm (Foto: Karoline Lervåg Solberg)

– Ø-Vet AS har gjennom sine veterinærer en spisskompetanse innenfor svineproduksjon og holder et høyt internasjonalt nivå. De opererer i over 20 land. NLR har sterke relasjoner med sine medlemmer som vi ser kan dra nytte av økt kompetanse på svin. I tråd med Ø-Vets formål, vil også NLR Gris AS ha en helthetlig tilnærming til rådgiving for bonden. Økt dyrevelferd og lønnsomhet for bonden står i fokus, og vi skal i god tradisjon for både NLR og Ø-Vet AS være en uavhengig og nøytral leverandør av kompetanse, sier Gisle Tungland.

Gisle kvadrat
Gisle Tungland (Foto: NLR)

Samarbeid

Ø-Vet har allerede flere norske svineprodusenter som kunder. Danske veterinærer skal fortsatt stå for den operative rådgivingen for norske svineprodusenter, men daglig leder er på jakt etter norsk kompetanse.

– Vi er i gang med å finne dyktige veterinærer i Norge som skal læres opp i faget med å optimalisere drift og øke dyrevelferden, sier Tungland. Han påpeker at NLR Gris AS ikke skal være en konkurrent verken til dagens besetningsveterinærer eller private dyreklinikker.

– Vi søker samarbeid med relevante partnere der vi ser det er hensiktsmessig for bonden, sier Tungland.

Styrket posisjon

Bjarne Holm og Gisle Tungland har over tid jobbet tett sammen med Ken Steen Pedersen, administrerende direktør i Ø-Vet AS, for å få denne viktige kompetansen til Norge.

– Å få etablert et så viktig samarbeid med en av Europas ledende rådgivningsvirksomheter for gris er noe vi på vegne av den norske bonden er stolte av, og NLR får ytterligere styrket sin posisjon som en viktig kompetanseformidler, sier Bjarne Holm.

Kontakter

Gisle Tungland, 45 60 31 08

Bjarne Holm, 92 23 71 55