Tørken ga lite fôr, men tørt fôr og grei nok kvalitet. De fôranalysene vi har tilgang til viser et nesten gjennomsnittsfôr. Greit med trevler og litt lav fordøyelighet, men protein på 15 % (se tabell nederst i artikkelen). Flommen har nokså sikkert ødelagt noe av dette, fordi det kan gi en form for «ettergjæring» som ødelegger fôret, dersom det har kommet inn vann i ballene. Veiing av baller viser et gjennomsnitt på rundt 600 kg pr ball med 60 % tørrstoff, så når enkeltballer fra samme arealet veier over 800 kg er det sannsynligvis vann i ballene.

Bløt ettersommer

Bløte forhold under innhøstinga gir oppkjørte jorder og fare for jordinnblanding i fôret og feilgjæring. Det gir oppformering av både smørsyrebakterier og listeriabakterier. Det første er uønsket i melkeproduksjonen, og listeria er en katastrofe i saueholdet. Her anbefaler vi saltbaserte konserveringsmidler (Kofasil/Xtrasil), fordi de er bakteriedrepende og har således bedre effekt enn syreprepatater. Bakteriepreparater er ikke anbefalt på slikt gras.

Vraket fôr

Grovfôr som må vrakes etter høsting inngår i beregningene for avlingssvikt. Det er nok fordi Mattilsynet er veldig klare på at fôr som er uegnet til dyreføde ikke skal brukes av dyrevelferdshensyn. Søk derfor erstatning for avlingssvikt for alt areal som er eller har vært nedslammet og flomrammet innen 31.okt, så får analysene vise om det kan brukes eller ikke. Analyseresultatene av 2. og 3. slått kommer nokså sikkert ikke til å være klare før etter denne dato.

Fôranalyse med hygienisk kvalitet

Med bakgrunn i dette er det spesielt viktig at det tas fôranalyser og hygieneprøver av fôret i år. Dette tas som to separate prøver og analyseres hver for seg. En vanlig fôranalyse kan gi indikasjon om jordinnblanding ved å se på askeinnholdet – altså rester etter at alt det organiske er brent bort. Er det mye over 100 gram pr kg tørrstoff er det fare for jordinnblanding og det bør tas en hygieneanalyse.

Usikkert fôr i rundballer

Ved fare for forurenset fôr bør det lagres i rundballer. På den måten er det enkeltballer som kasseres og ikke store mengder silo. Fôr fra flomareal bør ikke blandes sammen med annet fôr. Lagre det adskilt, slik at det kan sorteres ut.

Les mer i fagartikler

Hva kan du gjøre med flomskadd fôr ?

5 viktigste råd for handtering av flomfôr

Fra Animalia: Utfordringer med forurensa beite, fôrhøsting og skadde rundballer

Fôranalysestatistikk pr 3.september - 1.slått

Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 3.9.23 100 38.3 6.19 0.87 15.9 488 158 50
Oppland 3.9.23 96 41.0 6.04 0.85 15.9 508 184 41
Hedmark 23.8.22 96 32.9 6.20 0.88 15.9 516 156 62
Oppland 23.8.22 51 35,,5 6.14 0.87 16.1 517 167 53
Hedmark 30.8.21 119 33.9 6.00 0.85 15.0 522 173 60
Oppland 30.8.21 121 39.9 6.00 0.85 15.6 523 181 62
Innlandet 2.9.20 161 40.4 6.02 0.85 15.0 526 172 56