• NLR Trøndelag inngår samarbeid med NLR SA med målsetting om å fusjonere innen utgangen av 2024
  • Det utarbeides kriterier på forretning, fag og attraktiv arbeidsgiver
  • Når kriteriene er innfridd fremmer styret i NLR Trøndelag SA forslag om fusjon for årsmøtet i NLR Trøndelag SA
  • Kriteriene utarbeides i samarbeid mellom NLR Trøndelag SA og NLR SA
  • Kriteriene legges fram for styret i NLR Trøndelag SA til godkjenning
  • Årsmøtet i NLR Trøndelag SA skal ta den endelige beslutningen om en fusjon
  • Styret ser gjerne at NLR Innlandet deltar i dette samarbeidet

En forutsetning for vedtaket er at NLR SA ikke starter konkurrerende virksomhet i Trøndelag så lenge dette samarbeidet pågår


På vegne av styret i NLR Trøndelag SA

Lars Morten Rosmo

Styrets leder