Dyrevelferdsprogram for sau lanseres høsten 2023. Informasjon om protokollen vil oppdateres fortløpende på Animalia sine sider (Link til Dyrevelferdsprogram for sau (animalia.no)).

I første omgang skal alle som har over 30 vinterfôra sau ved telling 1. mars året før inkluderes. Det vil si ca. 93 prosent av all sau og ca. 69 prosent av alle besetninger. Det betyr at ca. 9000 besetninger skal innrulleres i dyrevelferdsprogrammet, regnet ut ifra tall fra siste tilgjengelige søknad om produksjonsdyrtilskudd. Fra 2028 er ambisjonen å få med alle som leverer slakt og søker om produksjonstilskudd for sau. Det vil også være mulig å delta i dyrevelferdsprogrammet på frivillig basis fra starten av for produsenter som har færre enn 30 vinterfôra sau (Animalia, 2023).

Sau
Foto: Anna Vøien Aaby

Programmet går ut på at et veterinærbesøk som skal gjennomføres minst hver 18. måned. Dyrevelferden kartlegges og dokumenteres gjennom å besvare spørsmål og gi en score fra 1-3 (1 er tilfredsstillende, 2 bør forbedres, og 3 må utbedres), score 3 vil gi avvik som må lukkes innen en gitt frist. For i størst mulig grad å sikre at dyra har hatt akseptabel dyrevelferd, vil varemottakerne iverksette økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på gjennomført kurs, dyrevelferdsbesøk og/eller manglende lukking av eventuelle avvik (score 3) innen oppsatt frist. Dette vil resultere i et DVP-trekk på 1 kr/kg på oppgjøret fra varemottaker etter 15 dager og deretter KSL-trekk dersom fristen er overskredet med mer enn 45 dager (Animalia, 2023).

NLR er tilgjengelig dersom du ønsker en prat og kan bidra med uavhengig rådgivning. Trenger du rådgivning for å tilpasse fjøset, for å optimalisere driften og legge til rette for et DVP besøk, ta kontakt.

Kontaktinfo til våre rådgivere innen landbruksbygg finner du her.