Salg av bær er en god inntektskilde for bønder på Vestlandet. Bringebær og jordbær er de klart største produksjonene, mens solbær, blåbær, tindved og haskap dyrkes i et mindre omfang. Bær kan være både hovedproduksjon og tilleggsproduksjon på en gård.

Det er plass til flere bærprodusenter i Vestland, og NLR Vest har fått penger fra Fylkeskommunen til å holde kurs og tilby gratis rådgiving for potensielle produsenter.

I november arrangeres to webinar, som gir en innføring i bringebær- og jordbærdyrking. Der vil vi gå gjennom årets gang i produksjonen, investeringsbehov, aktuelle sorter, skadegjørere, osv.

7. november – Bringebær

22. november – Jordbær

I tillegg tilbyr NLR inntil to timer gratis rådgiving til bønder i Vestland fylke som vurderer bær som ny kultur på gården. Der kan man få mer spesifikk rådgiving for hva som passer å dyrke på egen gård. For å benytte tilbudet, eller hvis du har andre spørsmål om bær, ta kontakt med en av våre bærrådgivere. Frist for påmelding til gratis rådgiving er 1. desember.

Sogn og Fjordane – Stine Huseby (48040498)

Hordaland – Ingvill Hauso (90174657)

2018 06 06 13 08 34