Trass i ein liten prisoppgang på mineralgjødsel no ved månadsskiftet aug.-sep. er det framleis låg pris på gjødsel samanlikna med dei to siste åra.

Ved å kjøpe vårbehovet for gjødsel no spreier ein risikoen for høg pris på all gjødsla ein skal nytte neste sesong.

Rådgjevar Svein Lysestøl i NLR Agder har nyss skrive dette om temaet:

Det er vanskelig å spå, især om framtida heter det. De to sesongene vi har bak oss har vi begge hatt økende priser utover høsten, og mange har blitt vant til å handle inn gjødsla i august og noe utover. Gjødselåret som vi har bak oss har vært veldig variabelt mht gjødselpris. I desember var N-prisen 33 kr, og i juli var den nokså nøyaktig halvparten. Det sies at det lønner seg å kjøpe gjødsla i august i 9 av 10 år. I fjor var et unntakstilfelle mht. N-gjødsla, da prisene begynte å falle før sesongstart i år.

Det som i hvert fall er situasjonen er at innkjøpsprisene er vesentlig lavere enn for ett år siden. Prisen på nitrogen har falt med over 60 % sammenligna med i fjor på denne tida. Sjøl om prisnivået er langt høyere enn historiske priser fra 2021 og tidligere, må det forventes et varig høyere prisnivå for gjødsla. Flere kjennere av markedet forventer ei svak stigning nå framover. Prisene fram mot jul er nå avtalt og det legges opp til terminvise økninger for fullgjødsla og som vanlig månedlig pris på nitrogengjødsla. Naturgassen har også fått prisstigning, og vi står foran en vinter vi ikke vet hvordan blir. Mye er med dette usikkert.

Vår hovedanbefaling er å handle mineralgjødsla som utgjør vårbehovet i løpet av neste uke, og helst så fort som mulig for å sikre at varen fortsatt er på lager. Slik sett sprer en også risiko.

Ta gjerne kontakt med din rådgiver for spørsmål knytta til innkjøpet ditt.

Bilde gjodselprisar