Langtidsvarselet melder ikke om regn i sikte, så da er det ikke noe å vente på. Men prøv å få til en gylle som er enda tynnere enn vanlig. Det som kalles gylle er en 50/50 blanding med blautgjødsel og vatn med 4 % tørrstoff. Nå når vi forventer svært tørt vær framover anbefaler vi å lage en blanding med 1 del møkk og 2 deler vatn. Men husk at hvis du øker på med vatn blir det mere som skal kjøres ut, så da blir det større mengde per dekar enn det som står i planen. For å prøve å unngå altfor stort ammoniakktap bør du sprede husdyrgjødsla på ettermiddag/kvelds-tid.

DA gjodsel

Hva med mineralgjødsla? Det er kanskje fortsatt såpass med nattedogg at det blir hull i coatingen/talkumet på gjødselkorna, og næringsstoffene kommer ut, men for å få de transportert ned til rota trengs det vatn. Vi vil derfor foreslå at du vurderer å kjøre ut mineralgjødsla først og så komme med tynn gylle etterpå. Det er absolutt en fordel og gjøre dette så fort som mulig etter slått slik at graset står mest mulig i stubb og ikke har begynt å få noe vesentlig med blader. Husdyrgjødsel som blir liggende på bladverket og tørke, kan veldig lett føre til en oppblomstring av sporer som kommer med i lag med graset på 2. slått.