Bilde setebelte

Husk setebelte i traktoren i våronna!

Nå starter det som for mange er vårens vakreste eventyr, våronna. Det markerer også starten på en sesong som ofte har blitt preget av traktorulykker med både døden og alvorlige skader som følge. Vi håper 2021 blir annerledes.
NLR
Huseby

Vil du bli agrotekniker?

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam, utdanner agroteknikere. 15. april er søknadsfrist for studie i Planteproduksjon og driftsledelse.
NLR
3 A7 A6252

Gjev jernet for jordsatsing

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) girar opp og er klare for å styrke rådgjevingstilbodet innanfor jord og jordhelse.
1nlr 64104275300

Jogeir kunne blitt ein del av sin eigen statistikk

– Den einaste plassen du er heilt trygg i ein traktor, er i førarsetet. Der er setebeltet di beste livsforsikring, seier Jogeir Agjeld – maskineksperten som sjølv vart redda av beltet heime på garden i Olden.
NLR
3 A7 A3896

Mentorhjelp for grønne dyrkere

Selv med noen års erfaring kan det være verdifull kunnskap å høste gjennom Mentorordninga i landbruket.
NLR Innlandet
Nlr 48381186393

Oppdatert mal for plantevernjournal

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning.
NLR
1 2