Rådgjevingsmeldinga for økologisk frukt har hatt hovedfokus på kjernefrukt, då disse dyrkas i stort omfang og krever mykje stell. Økologisk dyrking av morell/kirsebær er lite utbredt og er ikkje adressert i råda under. Mange, men ikkje alle, av lenkene inneheld informasjon om økologisk plomme. Sjå oppsummering av tema for kvart tidspunkt.

PDF | 1-2022

Web | 1-2022

Tema (kjernefrukt): skjering, gjødsling, koparsprøyting, skurvstrategi, førebyggjande vårsprøyting mot lus/frukttremidd med Fibro eller olje/såpe, Thiovit mot gallmidd, ugras

PDF | 2-2022

Web | 2-2022

Tema kjernefrukt: marknad, overvintring, gjødsling, ugras, skjering, koparsprøyting, epleskurv (RIMpro), insekt og midd, gallmidd.

Tema plomme: koparsprøyting mot bakteriekreft og plommepung, olje mot egg av lus og midd, rovmidd eller svovel mot anna midd,

PDF | 3-2022

Web | 3-2022

Tema kjernefrukt: gjødsling, ugras, epleskurv, mjøldogg, insekt/midd

Tema plomme: bladmidd, tynning i blom, pollinering

PDF | 4-2022

Web | 4-2022

Tema kjernefrukt: bladgjødsling med Mg, vatning og gjødselvatning, ugras, epleskurv (svovelsprøyting, RIMpro), insekt, bladlus, eplebladgallelus, grøn eplebladlus, raud eplebladlus.

Tema plomme: plommeveps.

PDF | 6-2022

Web | 6-2022

Tema kjernefrukt: bladgjødsling med nitrogen og magnesium, vatning og gjødselvatning, ugras, epleskurv (svovelsprøyting, RIMpro), larver, bladlus, rognebærmøll, tynning.

Tema plomme: tynning, plommeviklar, plommeveps.