Innen frukt og bær er det likevel en ganske høy andel forsøk per rådgiver. Det skyldes delvis at det er få frukt- og bærrådgivere i landet, og flere ulike kulturer som alle trenger sine egne forsøk. Det er også et resultat av et aktivt miljø blant dyrkere og forskere som jobber med frukt og bær

I 2021 har NLR Vest gjennomført følgende forsøk og utprøvinger:

 • Utprøving av Nordox 45 WG mot gråskimmel i jordbær
 • Utprøving av ulike preparat mot teger i pærer
 • Alternativ til Topsin for lagersprøyting i Aroma
 • Feromon brukt mot viklere i eple
 • Olje og såpe mot tege i økologisk epledyrking
 • Sviskadeforsøk med gjentatte olje + såpe-sprøytinger i eplefelt
 • Organiske gjødselslag til bruk i frukthagen
 • Utprøving av to væsker som skal lokke til seg kirsebærflue
 • Betre Trehelse-prosjektet
  • Verno og Serenade mot bladflekkar i Mallard gjennom vekstsesongen
  • Verno i Mallard og Edda haust og vår
  • Nordox og OPF-Z brukt på grønne blad mot bakteriekreft i morell
 • Bringebærbarkgallmygg og dyrkingsteknikk
 • Utprøving av Nordox 1, Nordox 45 WG og Nordox 75 WG mot bringebærrust
 • Utprøving av Polesaver for bedre holdbarhet på stolper i frukthagen.

Resultater fra disse vil bli publisert enkeltvis eller som en del av et prosjekt. Deretter blir de brukt videre i rådgivingen. Et viktig produkt av forsøkene er Plantevernplanen for frukt og bær. Selv om det ikke er så synlig for dyrkerne er mange av endringer i planen basert på forsøk som har vært utført av NLR.

Det blir gjort mye bra arbeid i utlandet også og det er alltid mye å lære av forsøk gjort der. Det er likevel ofte nødvendig med egne forsøk i Norge, siden vi har andre vekstforhold og andre skadegjørere her.

Samarbeidsprosjekt

I tillegg til forsøk gjennomfører vi prosjekt som er kunnskapsbyggende på andre måter. Et godt eksempel på det er bringebærprosjektet Fri skrot. Det er et forprosjekt, finansiert av Regionalt forskningsfond Vestland, som vi har jobbet med i hele 2021. Det opprinnelige målet var å finne ut mer om rød rotråte og svart rotråte, begge et problem i bringebærdyrkingen. I tillegg til vanlige forsøk i potter på NJØS, var en av hovedoppgavene i prosjektet å reise rundt i felt og se på symptom på sykdommene. De tre bærrådgiverne i NLR Vest fikk med seg Arne Stensvand (forsker på NIBIO) og Dag Røen (planteforedler på Njøs) ut i felt i Nordfjord, Sogn og Hordaland.

De siste årene har det vært mye gulning i bringebærfeltene utover i sesongen. Dette er et av symptomene på svart rotråte, så planen var å undersøke røtter og ta med noen prøver tilbake til laboratoriet. Det ble funnet symptom på svart rotråte i noen felt, men det ble funnet mer symptom på soppsykdommen greinbrann.

Ved å gå sammen i felt, se på skadde stengler og diskutere, lærte rådgiverne å kjenne igjen symptomene på egen hånd. Etter disse turene har vi derfor funnet greinbrann i mange andre bringebærfelt også. Noen er det sendt inn prøver fra for å få bekreftet diagnose av NIBIO.

Greinbrann er funnet i Norge før, men er først og fremst oppfattet som et problem i felt som blir høstet med maskin. Maskiner lager sår på stengelen som blir inngangsport for soppen. Å finne ut at greinbrann er så utbredt er ikke gode nyheter, men det er alltid bedre å vite årsaken enn å lure på hvorfor feltene gulner og gir dårlig avling.

FriskRot skulle handle om rotsykdommer. Det gjør det fortsatt, men det viktigste resultatet er nok påvisning av greinbrann. Prosjektet er et godt eksempel på at slike samarbeidsprosjekt er til nytte for medlemmene og bidrar til mer kompetanse for alle som jobber med bærdyrking i Norge. For å lære mer om greinbrann, se Norsk frukt og bær nr. 5-2021.

Ny kunnskap2
Utveksling av erfaringer og informasjon mellom rådgiver, forsker og fruktdyrkere.
Ny kunnskap1
Det er nyttig å være flere sammen i felt for å se på og diskutere symptom og skadebilde.