Her kan du sjå tidlegare rådgjevingsmeldingar for dyrking av økologisk frukt.

Ta kontakt med Synneve Øien Frøyen i NLR Vest for å få tilsendt rådgjevingsmeldinga annakvar veke - eit gratis tilbod som er ope for alle!

Fagansvarleg for økologisk eple er Gaute Myren, NLR Viken.

Rådgjevingsmeldinga for økologisk frukt har hatt hovedfokus på kjernefrukt, då disse vert dyrka i stort omfang og krevjer mykje stell. Økologisk dyrking av morell/kirsebær er lite utbreidd og er ikkje adressert i rådgjevingsmeldingane. Mange, men ikkje alle, av lenkene inneheld informasjon om økologisk plomme. Sjå oppsummering av tema for kvart tidspunkt.

2023

2022