Slå tidlig på dagen, så snart graset er fritt for dogg. Sikt mot 30 % tørrstoff hvis du legger i plansilo, gjerne noe høyere om du legger graset i rundballer. Fortørkinga bør skje så fort som mulig. Etter ei tid stopper fotosyntesen opp, og plantecellene vil isteden bruke sukker. Jo lengre graset fortørker, jo mindre sukker vil det bli igjen i fôret. Bruk venderive om du har. Ofte er graset tørt nok i løpet av ettermiddagen. Fortørking gjennom natta kan gi unødig tap.

Ensileringsmiddel

Ensileringsmiddelet vil ikke gjøre avlinga di bedre enn utgangspunktet, men du tar bedre vare på energi, sukker og protein. Du reduserer risikoen for varmgang, sporer og listeriose. Dermed kan du få bedre tilvekst og ytelse fra det samme fôret, med mindre risiko for sporer i melk eller syke dyr.

Om man vi bevare mest mulig sukker i fôret, bør man bruke ensileringsmiddel som begrenser gjæringa. I sterkt fortørka plantemateriale blir gjæringsomfanget mindre, men da øker risikoen for muggdannelse og varmgang. Ved å velge riktig ensileringsmiddel kan man redusere denne risikoen.

Bruk derfor ensileringsmiddel tilpasset tørrstoffinnholdet i graset, og følg anbefalt dosering. Husk at doseringa bør økes under svært våte og svært tørre forhold. Generelt er anbefalinga syrebaserte ensileringsmiddel til direktehausta fôr eller når tørrstoffprosenten er lavere enn 25 prosent. Ved normal fortørking kan du velge mellom såkalla pluss-varianter av syreprodukt, kofa-produkt (ikke til silo) eller biologiske ensileringsmiddel.

Skjermbilde 2022 05 31 kl 13 54 40
Bruk det ensileringsmiddelet som passer til tørrstoffprosenten i graset du høster. Ha derfor flere typer på lager, slik at du kan endre ved behov. Foto: Siri Josefine Mo

NLR Grasvettreglene

NLRs grasvettregler gir deg tips og råd for bedre grovfôrproduksjon
NLR Grasvettreglene

Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett.

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

Ja, jeg vil vite mer om tjenester innen grovfôr og presisjonslandbruk