Vi sender prøver til analyse på mandager og får svar i slutten av uka. Tabellen vil bli oppdatert når vi får inn nye tall.

Tabellen ble sist oppdatert 07.06.2024.

Prognose 2 6 juni
Tabellen viser prognose for når timoteidominert eng, ifølge Grovformodellen, kommer til ulike stadier i utvikling uttrykt ved energitetthet, FEm.

*Dato for siste høsting av prognoseprøve som gir korrigering i prognosene.
**Forenhetskonsentrasjon i prognoseprøve tatt på stedet på den oppgitte datoen.
- her er det ikke værstasjon som kan kobles mot Grovformodellen.
x Analysesvar er ikke mottatt enda, Grovformodellen er kjørt med registrert utviklingsstadium som korrigering.

Les mer om grovformodellen og hvordan du skal tolke FEm-tallene