Gå inn på info om midler og artikler ved å trykke på lenkene i artikkelen. Nederst i artikkelen er noen vurderinger om nytten av ensileringsmidler og tips til andre relevante fagartikler.

Nyttige lenker

Vått til moderat fortørka gras (inntil 30 % tørrstoff)

Syrebaserte ensileringsmiddel

Felleskjøpet: Ensil 1

Fiskå: FôrSil og GrasAAT Lacto

Saltbaserte ensileringsmiddel

Felleskjøpet: Xtrasil LP

Fiskå: Kofa LP (inntil 35 % TS)

NB! Vedrørende saltbaserte middel så er det viktig å lese grundig på etikett spesielt i bruk i siloer mht. lufting og nitrøse gasser.

Moderat til godt fortørka gras (30-45 % tørrstoff)

Syrebaserte middel + propionsyre for å forhindre gjær og muggsopp ved tørrere fôr.

Felleskjøpet:

  • Ensil Pluss
  • Ensil Extra (Bare fat og container. Der utsatt for varmgang)
  • Ensil Fullfôr (Bare fat og container. Spes. mot gjær- og muggsopp og uten syre)

Fiskå: FôrSil Plus og GrasAAT Plus

Svært godt fortørka gras (inntil 65 % tørrstoff)

Saltbaserte ensileringsmiddel

Felleskjøpet: Xtrasil Ultra

Fiskå: Kofa Ultra (bla nederst på siden etter at du har klikket deg inn på lenken)

NB! Vedrørende saltbaserte middel så er det viktig å lese grundig på etikett spesielt i bruk i siloer mht. lufting og nitrøse gasser.

Bakterie/Biologiske middel

Felleskjøpet: Xtrasil Bio eller Ultra LP (Ultra i tørrere fôr og mot varmgang)

Fiskå: Kofasil Duo

Det finnes mange biologiske ensileringsmidler, og en god del er økologisk godkjent.

Trenger jeg ensileringsmiddel eller kan jeg underdosere ensileringsmiddel for å spare penger?

Ikke ensileringsmiddel? Tja, kanskje i rundballer når det ikke er viktig med høyest mulig fôropptak eller faren for feilgjæring er liten. Det vil si at det er gode innhøstingsforhold og godt fortørka gras over 35 % tørrstoff (TS). I tillegg bruker du 8-10 lag plast. Vær obs på at så høyt tørrstoffinnhold gir dårligere fôropptak. Det er lettere å velge bort ensileringsmidler i rundballer enn silo der det er større fôrmasse.

Å spare på ensileringsmiddel, og bare bruke litt, bør unngås. Spesielt gjelder dette syrepreparatene (inkl. plusspreparatene) som da vil gjøre større skade enn gagn. Litt syrebaserte preparat senker ikke pH i fôret nok, men kan være nok til å redusere de nyttige melkesyrebakteriene (med sukker som drivstoff) som gradvis ensilerer fôret til redusert pH. En anbefaler derfor å bruke optimal dosering av syremidlene. Dette i motsetning til saltbaserte eller biologiske preparater som bare gir seg utslag i dårligere effekt.

Minner til slutt om at god pakking er viktig for godt ensileringsresultat i silo og rundball.

Lykke til med slått og ensilering!

Tips til nyttig fagstoff