Første uttak ble gjort 21.mai i 2024. Merk derfor at informasjonen sier noe om tilstand noen dager tilbake i tid.

Kalnes, Sarpsborg (Øko)

2. års eng kun tilført husdyrgjødsel ved vekststart, 4 tonn per dekar.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,948 14,4 77,9 51,1
27.mai0,83811,570,259
03.juni0,766 8,565,865,5


21.mai:

Bra kløverinnhold og stedvis god vekst, noe variasjon mellom jordtyper. Lite busking og stort sett bare 1. buskingsskudd. Flaggblad synlig og holken har begynt å svelle.

Sarpsborg 21mai linjal

27.mai:

Rask utvikling sist uke, fra flaggblad under utvikling til skyting. Kløveren strekker seg, og andelen kløver øker. Få buskingsskudd og disse har ikke begynt å skyte enda. Enga har strukket seg 13 cm sist uke.

Kalnes 27 mai med meterstokk

3.juni:

Den raske utviklinga har fortsatt i enga på Kalnes. Ved prøveuttak på mandag 3. juni sto både engsvingel og rødkløveren i blomst, timotei i full skyting. Enga har strukket seg 20-25 cm siste uka og har ett til to buskingsskudd. Enga ble høstet samme dag som prøveuttak.

Kalnes 3 juni med meterstokk
Kanles 3 juni
3.juni, 27. og 21.mai
Kalnes 27 mai
3.juni, 27. og 21.mai
Sarpsborg 21 mai
3.juni, 27. og 21.mai

Wennesberg, Kråkøy

3. års eng kun tilført mineralgjødsel, 55 kg 22-2-12 på våren.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,914 18,1 74,3 55,1
27.mai0,85116,269,560,8
03.juni0,759 11,864,466,1

21.mai:

Frodig eng, som trolig har hatt god vanntilgang. 2-3 leddknuter og 2 buskingsskudd. De første aksene er så vidt synlige og slåttetidspunkt blir trolig i neste uke. 75 cm lang ved prøveuttak.

Krakoy 21mai linjal

27.mai:

Fra begynnende skyting forrige uke til skyting ved uttak mandag denne uka. Buskningsskuddene har så vidt begynt å skyte, enga har ikke stukket seg veldig mye mer siste uka, kun 2-3 cm. Det ser ikke ut som at enga har hatt næringsmangel eller mangel på vann, kun litt svidde bladtupper.

Karkeroy 27 mai med meterstokk

Enga på Kråkerøy har nådd full skyting og måler ved prøveuttak i overkant av 105 cm. Denehar dermed strukket seg 20-30 cm sist uke og økt mye i volum. Stort sett 2 buskingsskudd, tett eng og stort volum. Enga ble høstet samme dag som prøveuttak.

Krakeroy 3 juni med meterstokk
Krakeroy 3 juni
3.juni, 27. og 21.mai
Krakeroy 27 mai
3.juni, 27. og 21.mai
Krakoy 21 mai
3.juni, 27. og 21.mai

Degernes, Rakkestad

2. års eng tilført 3 tonn husdyrgjødsel og 26 kg 24-0-0 på våren.


Analyseresultater:

Dato

Fem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,986 16,3 79,4 53,7
27.mai0,926 15,675,655,5

21.mai:

Stort sett 2 buskingsskudd og 2 leddknuter. Holken har så vidt begynt å svelle og aksdannelsen pågår. Ca. 55 cm lang, og bærer litt preg av vannbehov på den stiveste jorda.

Rakkestad 21mai linjal

27.mai:

Enga har strekt seg 5-6 cm siste uka og har begynt å skyte. Kløveren strekker seg også og øker i volum. Buskningsskuddene står fortsatt litt nedi enga og det vil gå litt tid før de skyter.

Enga ble høsta 1.-2. juni.

Degernes 27 mai med meterstokk
Degernes 27 mai
27. og 21.mai
Rakkestad 21 mai
27. og 21.mai

Eidsvoll (øko)

2.års eng, 3 leddknuter i snitt. Ca 43 cm høyt.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai1,014 18,2 80,3 48,8
27.mai0,894 12,073,861,4
03.juni0,822 10,669,265,8

3.juni:

4 leddknuter og 85 cm høyde

Prognosehosting 3 juni Eidsvoll

Ullensaker

2.årseng. 4 leddknuter i snitt, ca 58 cm høyt.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS

21.mai

0,960 23,2 75,3 54,5

Aurskog

3 årseng, 2(-3) leddknuter, 38-47 cm høyt.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,975 21,9 77,5 50,7
27.mai0,877 15,871,758,6

Sør-Odal (Øko)

2.årseng, 3 tonn blautmøkk.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,980 15,7 78,4 48,8

21.mai:

35-40 cm høyde, 1 leddknute i snitt

Slastad 21 05

Hov, Kongsvinger

2.årseng,Gjødslet med 65 kg 17-5-13, 11 kg N.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,993 24,2 77,0 48,6

21.mai:

2 leddknuter i snitt, 40-43 cm høyt.

Hov 21 05

Hof Åsa, Åsnes

1.årseng.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,986 19,4 79,0 47,4

21.mai:

2 leddknuter i snitt, ca 48-50 cm høyt

Arneberg 21 05

Skien

2.års eng.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai*Prøven er ikke analysert
27.mai **0,90214,773,960,4
03.juni0,818 17,467,058,2

*Dessverre hadde det skjedd en miks hos vår analyseleverandør. Prøven var forvekslet med en annen. Denne prøven ble borte i posten, og innen de fant den var den ødelagt. Vi beklager feilen i forrige uke.

** Noe usikre resultater da prøven ble liggende for lenge i posten.

21.mai:

Ved uttak var graset 55-60 cm i høyde, med 2-3 leddknuter i snitt. Frodig og tett eng med mye kløver som virker til å fortsatt ha litt fukt i bakken. Kan kjenne akset på noen av stråene, trolig slått starten av kommende uke.

Skien 21mai linjal

27.mai:

Det har skjedd mye på en uke. Kløveren har blitt høy og fin, og graset har strukket seg til 65-70 cm. Det kan kjennes 3-4 leddknuter på timotei. Flere timotei skudd har nå kommet til begynnende skyting, og engsvingelen er snart i skyting. Noe legde etter regnet.

Skien 27mai m linjal

3.juni:

Det meste av graset er i skyting. 4 leddknuter, snitthøyde mellom 85 og 90 cm.

Skien 3 juni med linjal
Skien 3 juni
3.juni, 27. og 21.mai
Skien 27mai
3.juni, 27. og 21.mai
Skien 21mai
3.juni, 27. og 21.mai

Søve

3.årseng, surfôr normal blanding. Gjødslet med 3 tonn storfegjødsel og 30 kg 24-0-0 på våren.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai1,037 16,8 82,6 54,0
27.mai**0,91519,473,856,5
03.juni0,796 11,866,564,6

** Noe usikre resultater da prøven ble liggende for lenge i posten.

21.mai:

Ved uttak, snitt høyde på ca 50 cm. Kjenner 3 leddknuter på et flertall. Leirjord, veksten ser ut til å kunne være noe begrenset av lite vann på toppene på jordet.

Søve 21mai linjal

27.mai:

Enga har strukket seg og er på ca 58-60 cm. 3-4 leddknuter. Timotei er mellom begynnende skyting og skyting, engsvingelen er i skyting.

Sove 27mai m linjal

3.juni:

Det meste av graset er i skyting. 4 leddknuter, høyde snitt ca. 75-80 cm.

Sove 3 juni med linjal
Sove 3 juni
3.juni, 27. og 21.mai
Sove 27mai
3.juni, 27. og 21.mai
Søve 21.mai
3.juni, 27. og 21.mai

Lardal ( Øko)

3. årseng, gjødslet med 50 kg grønngjødsel (8-3-5) og 3 tonn kumøkk i våres.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,947 20,7 76,1 48,5
24.mai0,91218,774,249,7
31.mai0,827 14,069,560,6

21.mai:

Snitthøyde på 40-43 cm. Utviklingsstadie i følge Zadoks/BBCH var på ca 38.

Lardal 21mai linjal

24.mai:

Snitthøyde på ca 50 cm. Utviklingsstadie i følge Zadoks/BBCH var på 45-50. Tørrstoffprosent 24. mai var 16,6 % (uten fortørking). Begynnende skyting i timotei.

Lardal 24 mai

31.mai:

Snitthøyde på ca 80 cm. Utviklingsstadie i følge Zadoks/BBCH var på 58-59. Tørrstoffprosent 31. mai var 16,1 % (uten fortørking). Enga har strukket seg 30 cm på en uke og det meste er skutt

Lardal 31 mai

Det er god gjenvekst, 10 dager etter slått.

Lardal gjenvekst etter 1slatt
Lardal 31 mai enkeltvekster
31.mai, 24. og 21.mai (24.mai: ser vi hundegras som har skutt. Det er ikke sådd hundegras i denne enga, men flere steder har vi sett tuer med hundegras.)
Hundegras Lardal 24 mai
31.mai, 24. og 21.mai (24.mai: ser vi hundegras som har skutt. Det er ikke sådd hundegras i denne enga, men flere steder har vi sett tuer med hundegras.)
Lardal 21 mai
31.mai, 24. og 21.mai (24.mai: ser vi hundegras som har skutt. Det er ikke sådd hundegras i denne enga, men flere steder har vi sett tuer med hundegras.)

Holmestrand

2. årseng uten kløver.

Gjødslet med 4 tonn biorest og 22 kg Opti NS (27-0-0) i våres.

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,960 25,7 74,6 50,2

24.mai

0,89021,770,355,5
31.mai0,817 19,466,358,3

21.mai:

Viser noe legde. Ca 40-43 cm høy og BBCH 37.

24.mai:

Ca 50 cm høy og BBCH 39. Tørrstoffprosent 24. mai var 17,3 % (uten fortørking).

Holmestrand 21 mai linjal

31.mai:

Ca 65 cm høy og BBCH 55-58. Tørrstoffprosent 31. mai var 17,5 % (uten fortørking). Enga har strukket seg 30 cm siste uka

Holmsestrand 31 mai
Holmestrand 31 mai enkeltvekst
31.mai og 21.mai. (På første bildet ser vi at timoteien er i ulike utviklingsstadier, men utviklingen går nå svært fort.)
Holmestrand 21 mai
31.mai og 21.mai. (På første bildet ser vi at timoteien er i ulike utviklingsstadier, men utviklingen går nå svært fort.)

Sandefjord

2. års eng. Gjødslet med 30 kg 27-2-4 på våren

Analyseresultater:

DatoFem/kg ts Rå.Prot. % av TS Fordøy. % av TS NDF % av TS
21.mai0,940 15,6 75,3 55,5
24.mai0,91814,473,758,2
31.mai0,822 13,567,762,9

21.mai:

Planethøyden var på ca 50-55 cm og BBCH på ca 38-39.

Sandefjord 21 05 24

24.mai:

Plantehøyden var på ca 60-65 cm og BBCH på ca 51-53. Tørrstoffprosent 24. mai var 21,6 % (uten fortørking). Enga har strukket seg med ca 10 cm bare på noen få dager

Sandefjord 24 05 24

31.mai:

Plantehøyden var på ca 90 cm og BBCH på ca 59. Tørrstoffprosent 31. mai var 24,3 % (uten fortørking).

Sandefjord 31 mai
Sandefjord 31 mai enkeltvekster
3.juni, 24 og 21 mai (24mai: engsvingel i begynnende skyting, 3 juni: Vi ser at både timotei, engsvingel og raigras har skutt)
Sandefjord2 24 05 24
3.juni, 24 og 21 mai (24mai: engsvingel i begynnende skyting, 3 juni: Vi ser at både timotei, engsvingel og raigras har skutt)
Sandefjord2 21 05 24
3.juni, 24 og 21 mai (24mai: engsvingel i begynnende skyting, 3 juni: Vi ser at både timotei, engsvingel og raigras har skutt)
Utvikling gras