Artikkelen er første gang publisert i Våronnytt 2023.

Målet med jordarbeiding er å lage et godt såbed for de plantene man skal dyrke med minst mulig kjøring og bruk av energi. Plogen har tradisjonelt vært det redskapet man har brukt for fornying, men i dag er det flere alternativer på markedet for redusert jordarbeiding. I denne artikkelen sammenligner vi alminnelig vendeplog, horisontalfres med pakkevalse og såaggregat og direktesåing med Einbøck eller andre typer ugrasharv med såaggregat, både praktisk bruk og økonomiske tilpasninger.

Med de samme forutsetningene og de samme innsatsfaktorene er kostnadene omtrent det samme for de tre ulike metodene. Med å eie utstyret alene og bare bruke det på ca. 30 dekar gjenlegg per år koster det ca. 2 100 – 2 300 kr/daa for fornying med de ulike metodene. Da har vi med alt arbeid undervegs inkludert brakking høsten før, kalk, gjødsel, såfrø og ugrassprøyting i gjenlegget. Det ene alternativet er 3 skjærs brukt vendeplog etterfulgt av harving, såing og tromling. Slik vendeplog er billigere i innkjøp og har mindre kapitalkostnader enn andre redskaper, men har større arbeidskostnader. De andre redskapene er dyrere og har mer kapitalkostnader, men er mer tidsbesparende å bruke. Ên gang kjøring med horisontalfres med såaggregat + tromling etterpå er ca. 30% tidsbesparende kontra plog inkludert jordarbeiding, såing og tromling, mens man bruker ca. halvparten av tida med to kjøringer med ugrasharv med såaggregat pluss etterfølgende tromling. Det er god kapasitet på disse maskinene og jo mer areal man bruker de på, jo billigere blir det. Med sameie av ugrasharv med såaggregat der maskinen brukes til mange dekar gjenlegg per år, så kan total gjenleggskostnad reduseres med ca. 30 % til 1 600 kr per dekar.

Fornying er en kostbar prosess, det er derfor nødvendig å gjøre jobben så godt som mulig. Det er noen punkter som er viktig for å lykkes.

Brakking

Ved pløying kan man ta knekken på en del ugras uten å brakke først, men ved redusert jordarbeiding er det helt nødvendig å brakke i god tid før for et godt resultat. Det aller beste resultatet får du ved brakking på høsten før slik at graset får visnet ned i løpet av vinteren. Da smuldrer planterestene godt opp og du ungår tuster og tuer i det nye gjenlegget. Da er det helt nødvendig at sprøytinga med glyfosatpreparat skjer på minst 12 – 15 cm gras- og ugrasvekst. Sprøytes det på for små planter blir virkningen for dårlig uansett sprøytetidspunkt og sprøytedose.

Einbock

Rett innstilling av utstyret

Uansett hva slags utstyr du bruker er det alfa og omega at dette er rett innstilt. For det første vil det gjøre en bedre jobb og for det andre vil det spare tid og energi/diesel. Med dårlig innstilt plog bruker vi fort 30 % mer diesel enn om den samme plogen er godt innstilt. Bruk derfor litt tid på å få satt utstyret ordentlig på. Det vil også være mer motiverende å gjøre jobben når jobben blir skikkelig gjort. Synes du det er vanskelig å få dette til har vi rådgivere som kan hjelpe.

Fast nok jord når frøet sås

Mange gjenlegg blir dessverre mislykkede. Den hyppigste årsaken til det er at såfrøet kommer for dypt. Store frø som korn og erter skal sås på 3 – 5 cm dybde og spirer godt da. Men smått grasfrø får fort halvert spireevne om det sås dypere enn 1 cm. Jordarbeidingsredskaper med skåler, tinder, fresekniver og grove valser legger veldig løs jord etter seg. Såing direkte i dette gir altfor dyp såing av grasfrø og med det resultat at gjenlegget spirer altfor dårlig. Flere kombinasjonsmaskiner på markedet sår i for løs jord før pakkevalser og det går ofte galt. Sørg for å vurdere at overflaten er passe fast før du sår. Er du det minste i tvil om det kan være for løst – vit at det aldri er feil å ha pakkevalse eller trommel som gir slett kompakt overflate før såfrøet slippes. Og husk at ved alle gjenleggsmetoder og all isåing av grasfrø så må det tromles etter såing, både for å slette jorda men også for å sikre god kontakt mellom frø og jord

1 Ferraboli horisontalfres med safroaggregat Foto Jan Karstein Henriksen NLR Agder