Alle presentasjonene fra møtet ligger i pdf under:

1 Utfordringer sesong 2023

2 Plantevern kjemiske midler og integrerte tiltak gronnsaker 2024

4 Sortsprovinger 2024 kalvekster salater sellerier etc

5 Lierelvaprosjektet 22 og 2023

Bionedbrytbar folie i gronsaksdyrking Coutris 06 12 2023

Miljokrav Statsforvalteren gronnsaksmote i Lier des 2023

GPS utstyr og droner gronnsaksmote 6 12 23


Fagmote gronnsaker i Lier 2023
"Oppsummeringsmøte grønnsaker 2023" i Lier gjengitt av KI i bildeform:)
Program 2023 bilde
"Oppsummeringsmøte grønnsaker 2023" i Lier gjengitt av KI i bildeform:)