DAE Kviger Sandane 2 2029
⋅ Klima

Klimasmart Landbruk i Sogn og Fjordane

Landbruket står for om lag 8 % av det totale klimagassutsleppet i Noreg. I ei verd der behovet for mat aukar, medan klimaendringane vil gjere tilhøva for matproduksjon vanskelegare, vil eit klimavennleg norsk landbruk vere ein del av løysinga.
Biogasskua gir
⋅ Klima

Biogassanlegg på Vestlandet?

Biogassproduksjon vil gje klimagevinstar, og det er eit nasjonalt mål at 30 % av husdyrgjødsla skal gå gjennom eit biogassanlegg. Fleire tettstader på Vestlandet vurderer biogassanlegg. Landbruket er ein viktig aktør som leverandør og mottakar av husdyrgjødsel. NLR Vest kan bidra med rådgjeving.
Vest
Angus
⋅ Klima

Klimakaos?

Synast du det er for mange prosjekt med fokus på klima? Kva er meininga med alle desse prosjekta? Kva verktøy skal ein bruka til å rekna ut klimagassutslepp? Klima er eit tema som ein ikkje kan unngå framover. Noreg har forplikta seg til kutt i CO2-utslepp. Landbruket har underteikna avtale om kutt i landbrukssektoren.
Vest
Nlr 58421997747
⋅ Grovfôr

Fangvekster i fôrmais

Fangvekster i mais har mange fordeler og vil bidra til å gjøre produksjonen mer klima- og miljøvennlig.
Nlr 55051888348
⋅ Klima

Blomstereng gir optimale forhold for insekter

Vi har fått noen henvendelser om etablering av blomstereng, blomsterstriper og kantsoner for å bidra til å opprettholde og øke mangfoldet av pollinerende insekter.
Midt
Nlr 51422319810
⋅ Klima

Fangvekster

Vi registrerer en økende interesse for fangvekster blant gårdbrukere i Trøndelag.
Midt
1 ... 6 7 8